Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Circene Lilita

Raksta ID: 1084
Atjaunināts: 09 janvāris, 2015
Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1946.gada 6.decembrī Medņevas pagasta Lodumas ciemā. Vispirms mācījusies Viduču astoņgadīgajā skolā, pēc tam Valmieras profesionāli tehniskajā skolā. Pēc skolas absolvēšanas uzreiz sāka strādāt Valmieras stikla šķiedras rūpnīcā, kur nostrādāja septiņus gadus. 1971.gadā paralizēja mammu un Lilita bija spiesta nākt dzīvot uz Medņevu. Te viņai ciema padomē piedāvāja kasieres darbu, kuru veica vairāk kā desmit gadus. Tālāk sekoja pieci gadi veikalā par pārdevēju un pieci gadi Medņevas bērnudārzā par veļas mazgātāju. Pensijā kopš 1996.gada, jo rūpnīcā bija darbs kaitīgos apstākļos.
Lilita Circene kādreiz dziedājusi Medņevas sieviešu vokālajā ansamblī, tad Viļakas jauktajā korī pie diriģentes Silvijas Bičihinas. 2009.gadā viņa sāka piedalīties un dziedāt Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī, bet tā kā lielākā daļa ansambļa sievu piedalījās psalmu dziedāšanā, tad aicināja dziedāt arī Lilitu. Lai arī iepriekš psalmus Lilita netika dziedājusi, viņa tos ātri apguva, un jau 2013.gadā sāka lasīt arī lasījumus. Lilita Circene dzied kopā ar Natāliju Smušku, Vitāliju Loginu, Silviju Babāni, Malvīni Ločmeli, Helēnu Locāni.
Mirusi 2014.gada 21.decembrī


Foto no personīgā arhīva: Lilita Circene (2011); Medņevas vokālais ansamblis 70.gados ( no kreisās puses: Devgasija Aleksandrova, Regīna Babāne, Helēna Zelča, Natālija Logina, Lilita Circene, Maija Duļbinska, Jevgēnija Barkāne, Helēna Locāne); ar māsu Edīti (1972); ar vīru sudrabkāzās (1991)
Raksta ID: 1084
Atjaunināts: 09 janvāris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1180
Ievietots:: 30 jūlijs, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 09 janvāris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna