Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Čigure Leontīna

Raksta ID: 1083
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1948.gada 1.augustā Medņevas pagasta Semenovā. Mācījusies Viduču pamatskolā un Valmieras profesionāli tehniskajā skolā par spolētāju. Pēc skolas tūlīt uzsāka darbu Valmieras stikla šķiedras rūpnīcā, kur nostrādāja vairāk kā septiņus gadus. Tālāk līdz 1988.gada augustam strādāja Līgatnes papīrfabrikā. 1988.gadā Leontīna pārcēlās uz Medņevu un sāka strādāt par slaucēju Viduču liellopu fermā. Te viņa nostrādāja līdz 1992.gadam. Pensijā no 1993.gada.
Dziedāt psalmus Čigure Leontīna iesāka 90.gadu sākumā. Pirms tam nekādu atmiņu par psalmu dziedāšanu iepriekš viņai nebija, bet ejot līdzi pārējiem, samācījās un tagad dzied regulāri. Leontīna kā labu psalmu vadītāju min Antoniju Pabērzu (mirusi 2012.gadā). Viņa saka, ka Medņevā ir daudz psalmu dziedātāju, un, ka psalmu dziedāšanu parasti vada vecās dziedātājas. Leontīna dzied kopā ar Aneli Duļbinsku, Bārbalu Dukaļsku, Helēnu Locāni, Lilitu Circeni. Sākumā viņa dziedāja vairāk uz Viduču pusi, tagad pārsvarā Semenovā. Leontīna Čigure ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām

Svētdienās Leontīna Čigure dzied baznīcā


Foto no personīgā arhīva: Leontīna Čigure (2008); ar dēlu Janeku (1984)
Raksta ID: 1083
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1000
Ievietots:: 30 jūlijs, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna