Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Matule Irēna

Raksta ID: 1079
Atjaunināts: 20 augusts, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1937.gada 16.maijā Rīgā. Tēvs bija armijas cilvēks, un ģimene 1939.gadā pārcēlās uz Balviem. Mācījās Balvu vidusskolā, taču no 10.klases pārgāja uz vakarskolu un sāka strādāt aptiekā - sākumā par rēķinvedi, vēlāk par farmaceita asistenti, neklātienē pabeidzot farmaceitu skolu Daugavpilī. Aptiekā Irēna nostrādāja divpadsmit gadus. Tālāk, līdz pat pensijai strādāja Ceļu būvniecības rajonā par ceļu meistari, vispirms beidzot meistaru un darbu vadītāju kursus, vēlāk neskaitāmus kvalifikācijas celšanas kursus. Jaunībā Irēna ļoti labi spēlēja šahu, un, kad vīra darbavietā – CBR-11 organizēja komandu (4 vīrieši un 1 sieviete), kas piedalītos sacensībās, viņu pierunāja piedalīties. Tā šaha turnīros CBR-11 Irēnu iepazina un vēlāk aicināja arī strādāt kolektīvā. Alga te bija lielāka, un viņa piekrita. Te strādājot Irēna saņēmusi neskaitāmus Goda rakstus gan par labu darbu, gan aktīvu sabiedrisko darbību (bija arodbiedrības kasiere, sienas avīzes redaktore utt.) un naudas balvas par racionalizācijas priekšlikumiem un teicami pabeigtiem kursiem.
Irēna Matule allaž vienmēr ir dziedājusi – vispirms skolas korī, pēc tam Balvu Kultūras nama kvartetā kopā ar Noru Pastari, Āriju Laizāni un Marutu Grozovu. Irēna stāsta, ka ar kvartetu nācies bieži koncertēt arī citās pilsētās. Tāpat savu laiku viņa dziedājusi sovhoza „Balvi” ansamblī, Balvu Kultūras nama vokālajā ansamblī, daudzus gadus Kultūras nama korī „Austrums”. Irēna Matule gadus četrus dziedājusi Noras Kalniņas kapelā, bijusi senioru ansambļa „Pārdomu vējš” pirmajā sastāvā un dziedājusi te līdz 2003.gadam.
Balvu Romas katoļu baznīcas korī Irēna Matule sāka dziedāt prāvesta E.Kopeikas laikā 1989.gadā pie ērģelnieces Genovefas Bizunes. Pēc tam neilgu laiku ērģelniece bija Anna Lesniece, tagad – Jānis Budevičs. Irēna korī dziedāja līdz autoavārijai 2003.gadā. Tagad dzied lejā un svētdienās vada Rožukroņa dziedājumus, bet gavēņa laikā – Krusta ceļu. Lasīt lasījumus viņai parasti palīdz Edgars Skučs.
Savā laikā psalmu dziedāšanu vadīja Irēnas mamma Anna Midziņa. Irēna tolaik tika gājusi līdzi, bet pati dziedāt nemācījās. Vienīgi klausījās, kā dzied citi. Un tikai 90.gadu sākumā viņa sāka iet palīgā dziedātājiem. Tā pamazām Irēna apguva dziedāšanu. Viņa atceras, ka tolaik vienmēr kopā skaisti dziedājušas Janīna Kaņepe un Marija Krēmere. Kad vecākās dziedātājas nomira, lūdza viņai turpināt vadīt. 90.gadu beigās psalmu dziedāšanu Balvu pusē varēja vadīt gan Janīna Kaņepe, gan Jadviga Circene un Irēna Matule. 90.gados Irēna bieži dziedāja kopā ar Loniju Priedeslaipu . Daudz nācās dziedāt mājās. Te viņas dziedāja divatā, bet parasti piepalīdzēja mirušā tuvinieki. Tagad uz mājām aicina reti, arī baznīcā dziedāt sanāk tikai 4-5 reizes gadā. Baznīcā pamatā dzied literārajā valodā, mājās, ja prasa, arī latgaliski.
Irēnai bieži nākas dziedāt arī kapusvētkos un svecīšu vakaros. Viņa ir dziedājusi gan ar kori, gan divatā – sākumā ar Jadvigu Circeni, vēlāk ar Loniju Priedeslaipu.
Noteikti jāpiemin fakts, ka Balvos, kur psalmu dziedāšanas tradīcijas nav izteiktas, katru rudeni kopš 2006.gada kopā sanāk un psalmus dzied Ceļinieku ielas iedzīvotāji. Dziedāšanu parasti vada Irēna Matule, bet piedalās – Valija Melne, Ilga Melne, Irēna Vecozola, Edgars Skučs, Zenta Andersone, Aloīda Ķirsone, Ruta un Mārtiņš Ķikusti un Arnolds Voicišs. Dziedot viņi lūdz par saviem mirušajiem. Tāpat viņi visi kopā sanāk maijā, kad dzied Jaunavas Marijas godam.
Irēna Matule agrāk daudz šuvusi un adījusi, bet tagad savējos lutina ar garšīgiem pīrāgiem.


Foto no personīgā arhīva: Irēna Matule ar mazmeitu (2004)
Raksta ID: 1079
Atjaunināts: 20 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1589
Ievietots:: 12 jūnijs, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 augusts, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna