Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Circene Jadviga

Raksta ID: 1077
Atjaunināts: 12 jūnijs, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1930.gada 9.jūnijā Viļakā. Mācījusies un pabeigusi desmit klases Viļakas vidusskolā. 1947.gadā sāka strādāt Viļakas finanšu nodaļā kā grāmatvede rēķinvede. Vēlāk strādāja Viļakas universālveikalā par pārdevēju. Atgriezusies no dekrēta atvaļinājuma vēl nedaudz pastrādāja Viļakā, bet 1975.gadā pārcēlās uz Balviem, jo vīram te piedāvāja darbu. Uzreiz Jadviga sāka strādāt Balvu centrālajā krājkasē, kur arī visu mūžu nostrādāja līdz pat 1985.gadam.
Jadviga Circene allaž ir bijusi laba dziedātāja. Viļakā viņa dziedāja Viļakas sieviešu vokālajā ansamblī, bet Balvos dziedāja gan Balvu kultūras nama korī "Austrums", gan Balvu Romas katoļu baznīcas korī. Baznīcas korī nodziedāja vairāk kā 30 gadus. Sākumā Jadviga bija vienīgā, kura dziedāja refrēnus ērģeļu pavadījumā. Vēlāk viņa dziedāja kopā ar Janīnu Kaņepi un Irēnu Matuli. Stāstot par kori, Jadviga vairākkārt piemin Balvu baznīcas prāvestu Jāni Gavaru, kurš pats būdams muzikāli izglītots, sākumā arī vadījis kori. Kad baznīcā ērģeles sāka spēlēt Anna Lesniece, tad viņa arī turpināja vadīt kori. Tālāk prāvesta E.Kopeika laikā no 1984.gada līdz 1992.gadam kori vadīja ērģelniece Genovefa Bizune. Tagad ērģelnieks ir Jānis Budevičs. Jadviga korī dziedāja līdz 2007.gadam.
Jadviga Circene psalmu dziedāšanā piedalījās jau bērnībā, tikai viņas dzimtajā Viļakas pusē dziedāja latgaliski pēc vecajām grāmatām. Balvos vairāk bija raksturīgi dziedājumi literārajā valodā. Tāpēc Jānis Gavars nelielai grupai pēc baznīcas dievkalpojuma sāka mācīt dziedāt psalmus. Tolaik bez Jadvigas vēl dziedāja Janīna Kaņepe, Marija Krēmere, Elizabete Dortāne, Valija Ločmele (šobrīd visas jau mirušas). Vēlāk viņām piebiedrojās Irēna Matule un Anna Eisaka.
Jadviga Circene pirmo psalmu dziedāšanu vadīja 1978.gadā Verpuļevā. Viņa stāsta, ka savā laikā nācies vadīt ļoti bieži. Pēc vīra nāves 2008.gadā vairs nevada. Jadviga ir pārliecināta, ka jāļauj vadīt jaunākiem, ka viņiem arī labāk skan. Viņa ir apmierināta, ka tagad to turpina Anna Eisaka. Jadviga Circene psalmu dziedājumus vadīja tikai literārajā valodā.
Jadviga daudz ir dziedājusi arī kapusvētkos. Piepilsētas kapsētās viņa dziedāja kopā ar Irēnu Matuli, bet pilsētas kapos parasti dziedāja viss baznīcas koris.


Foto no Jadvigas Circenes personīgā arhīva: Jadviga Circene (1989); ar Viļakas sieviešu vokālo ansambli 1974.gadā skatē Balvos ( otrā no labās puses); ar Balvu baznīcas kori 80.gadu sākumā un 2004.gadā
Raksta ID: 1077
Atjaunināts: 12 jūnijs, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1206
Ievietots:: 12 jūnijs, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 jūnijs, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna