Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pulkstene Velta

Raksta ID: 1068
Atjaunināts: 19 septembris, 2015
Balvu Goda pilsone
Dzimusi 1951.gada 17.janvārī Kubulu pagasta Gobusalās četru bērnu ģimenē. Septiņu gadu vecumā sāka mācīties Stacijas pamatskolā. Veltas pirmā audzinātāja bija Kārļa Ozoliņa sieva Tekla. Kad uzcēla Tilžas internātskolu, 1960.gadā viņa pārgāja mācīties uz turieni. Te arī 1966.gadā pabeidza 8.klasi. Tālāk mācības turpināja Balvu vidusskolā, kuru beidza 1969.gadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas Velta iestājās Medicīnas institūtā, bet nomācījās te tikai gadu. Tā kā māsa Biruta jau mācījās Bulduros, arī Velta stājas Bulduru dārzkopības sovhoztehnikumā. Bet te viņai pasaka: „Ja tas būs jūsu aicinājums, atnāksiet nākošgad”, jo kādai pasniedzējai likās nesaprotami, ka cilvēks no Medicīnas institūta grib stāties Bulduros. Tā nu Velta gadu nostrādā par algu grāmatvedi Balvu Tautas izglītības nodaļā un atkal atgriežas Bulduros un studē daiļdārzniekos.
Pēc skolas absolvēšanas 1974.gadā Veltu nosūtīja darbā uz Žīguru MRS. Te sākumā štata vienība bija, bet drīz to nolikvidēja, un Veltu no vienas mežniecības pārcēla uz citu. Strādājot gadu Žīguros Velta gan veidoja parku, gan stādīja un skaitīja kokus, gan potēja priedes. Tā kā saslima mamma, viņa atgriezās Kubulos, un drīz – 1975.gadā sāka strādāt Komunālo uzņēmumu kombinātā kā apzaļumošanas meistare. Kaut arī laika gaitā KUK tika reorganizēts (vēlāk pašvaldības uzņēmums „San – Tex”), Velta Pulkstene visu laiku darīja vienu un to pašu darbu, tikai vēlāk klāt nāca arī sētnieki un ielu tīrīšana. Lai visu paspētu laikus, Velta strādāja līdz ar visiem pārējiem.
Kādi tad ir lielākie darbi, ko veica Velta Pulkstene ar savu kolektīvu? Divas reizes tika sakārtota pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. -1920.gads” apkārtne, divas reizes sakārtots Lāča dārzs (gan pēc K.Barona projekta, gan pēc akmeņu izkārtošanas), parka atjaunošana, Brāļu kapu ansambļa apzaļumošana, skvēra iekārtošana, Balvu poliklīnikas apstādījumu ierīkošana, Kultūras nama laukuma puķu dobju un ķiršu dārza veidošana un daudzi citi. Tāpat Veltas cilvēki veica visus melnos sakopšanas darbus un koku stādīšanu pēc ielu rekonstrukcijām un ēku nodošanām ekspluatācijā. Vēl viņa atceras kā tīrīja Balvu ezera apkārtni, kā ezermalā stādīja liepiņas, kā plānoja un ierīkoja puķu upi pie Mākslas skolas.
No 2013.gada Velta Pulkstene ir pensijā. Viņa labprāt palīdz māsai Birutai Circenei audzēt puķes, sākusi adīt, no 2014.gada iesaistījusies senioru deju kopā „Atvasara”. Dejošanas prasme Veltai nāk līdzi jau no skolas laika, kad dejojusi gan tautiskās dejas, gan sporta dejas. Kad Velta sāka strādāt Balvos, dejoja Kultūras nama deju kolektīvā. Vienīgi vēlākā laikā savam hobijam neatlika laika.
Ģimenē izaudzināta meita un dēls
Atzinības un Pateicības rakstu Velta Pulkstene saņēmusi daudz, jo visu laiku strādājusi godprātīgi.
2012.gadā viņa saņēma Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu un Balvu novada domes Atzinības rakstu, bet ar 2013.gada 16.janvāra lēmumu Veltai Pulkstenei piešķirts Balvu novada domes apbalvojums „Balvu Goda pilsonis”.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Velta (pirmā no labās puses) Stacijas pamatskolā (1959); beidzot Bulduru dārzkopības tehnikumu (1974); Balvu Kultūras nama deju kolektīvā (1975); ar ģimeni dēla izlaidumā (2001); uzņēmuma „San-Tex” pagalmā (2007); dzimšanas dienā ar saviem darba biedriem (2013
Raksta ID: 1068
Atjaunināts: 19 septembris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1341
Ievietots:: 24 janvāris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Graudumniece Sofija
b Maronovs Nikolajs
b Resne Vaira
b Roždestvenskis Boriss
b Sproģe Mirdza
b Šnepers Arvīds