Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Čerbakovs Dzintars

Raksta ID: 1064
Atjaunināts: 05 janvāris, 2022

Folkloras kopas "Rekavas dzintars" vadītājs
Dzimis 1969.gada 3.februārī Medņevas pagasta Slotukalna ciemā. 1976.gadā uzsācis mācības Rekavas vidusskolā. Uzreiz pēc Rekavas vidusskolas absolvēšanas 1987.gadā Dzintars iestājās Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. 1990.gada 1.septembrī uzsāk darba gaitas Rekavas vidusskolā kā vēstures un kultūras vēstures skolotājs. Amatu savienošanas kārtībā vairākus gadus strādājis arī par skolotāju Upītes pamatskolā.
Vēlāk Dzintars Čerbakovs mācās Rēzeknes Augstskolā (1993.-1996.) un pabeidz Latvijas Policijas akadēmiju (2000.-2006.), iegūstot jurista kvalifikāciju. Sešus gadus nostrādājis skolā, viņš maina darbu un 1996.gadā sāk strādāt Balvu rajona policijas pārvaldē kā jaunākais inspektors. Dzintars strauji virzās pa karjeras kāpnēm - drīz jau ir kriminālpolicijas priekšnieka vietnieks, bet 2004.gadā tiek apstiprināts par Gulbenes rajona policijas pārvaldes priekšnieku. Pēc četriem darba gadiem Gulbenē viņš atgriežas Balvos un ir Balvu RPP priekšnieks, vēlāk Valsts policijas Balvu iecirkņa priekšnieks. 2018.gada sākumā Dz.Čerbakovs priekšnieka amatu atstāja. 2020.gada aprīlī viņš tika iecelts par Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāju, bet pēc novadu apvienošanas ir Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītājas vietnieks administratīvajos un saimnieciskajos jautājumos.
Dzintars Čerbakovs 2007.gadā ieguvis maģistra profesionālo grādu valsts pārvaldē un 2008.gadā - tiesību zinātnes maģistra grādu krimināltiesībās. Kā lektors strādājis ISMA, Grāmatvedības un Finansu koledžā un Nodarbinātības Valsts aģentūrā
Dzintars Čerbakovs ir viens no folkloras kopas „Rekavas dzintars” dibinātājiem un pirmos desmit tās pastāvēšanas gadus arī kopas vadītājs. Aktīvs jauniešu folkloras nometņu organizators no 1998.gada līdz 2004.gadam. Dzintars bija jauniešu folkloras nometnes „Balkani 99” administrētājs, jauniešu folkloras nometnes „Tradicionālās kultūras saglabāšana un pārmantošana Ziemeļlatgalē” (2001) vadītājs, folkloras nometnes „Mēslu talka Ziemeļlatgalē” (2002) vadītājs, 2003. un 2004.gada pētījumu un nometnes „Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē” aktīvs dalībnieks un organizators.
Dzintars Čerbakovs ir 2002.gada Lielās folkloras gada balvas laureāts nominācijā par izglītības veicināšanu.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Dzintars Čerbakovs (2012);  folkloras kopas "Rekavas dzintars" diska "Iz vacuo okas sukruma..." prezentācijā 2012.gada 18.februārī; izstādes "Latgolys dvēselis tulkam Miķeļam Bukšam 100" atklāšanā LNB (2012); folkloras festivālā "Baltica" (2009) - R.Cibules foto

Raksta ID: 1064
Atjaunināts: 05 janvāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2051
Ievietots:: 06 decembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 janvāris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna