Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pužule Emīlija

Raksta ID: 1063
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2016
Kultūras darbiniece, Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja
Dzimusi 1930.gada 15.janvārī Viļakas pagasta Birznieku ciemā. Mācījusies Viļakas valsts ģimnāzijā un Rīgas Skolotāju institūtā. Pēc institūta absolvēšanas 1952.gadā darba gaitas Emīlija uzsāka Kangaru septiņgadīgajā skolā kā skolotāja. Te viņa nostrādāja četrus gadus, bet 1957.gadā sāka strādāt Loginu ciema klubā. Būdama kluba vadītāja, Emīlija Šķilbēnos rūpējās par mirušo atceres dienām, sabiedrisko izvadīšanu pēdējā gaitā. Tradicionāli kļuva darba veterānu vakari, jauniešu pavadīšana Padomju Armijas rindās, lopkopju un mehanizatoru svētki, jauno vēlētāju dienas, pirmā vāla svētki, jauno ģimeņu vakari.
Šķilbēnos Emīlija iepazinās ar savu nākamo vīru un nodibināja ģimeni. Ģimenē izaudzināts dēls Jānis un meita Ruta.
Bet visilgāk Emīlija Pužule ir strādājusi bibliotēkā. Gandrīz trīsdesmit gadus - no 1963.gada līdz 1992.gadam viņa vadīja Šķilbēnu pagasta bibliotēku. Emīlija 70.-80.gados allaž tika minēta rajona labāko bibliotekāru vidū. 1970.gadā bibliotēku republikāniskajā skatē Šķilbēnu bibliotēka ciemu bibliotēku grupā izcīnīja pirmo vietu un tika izvirzīta uz Vissavienības bibliotēku skati. Kultūras ministrijas kolēģija par sasniegumiem darbā piešķīra bibliotēkai "Teicama darba bibliotēkas" nosaukumu. Emīlija bija ne tikai zinoša un aktīva bibliotēkas vadītāja, bet arī ciema kultūras dzīves simbols – darbīga, enerģiska, atraktīva, humora pilna, liela tautas tradīciju pazinēja un kopēja. Kādu laiku bijusi arī Šķilbēnu ciema sieviešu padomes priekšsēdētāja un ciema padomes deputāte.
Emīlija Pužule bija ilggadēja Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja, kura ansambļa vadību pārņēma 1983.gadā. Vadīja gandrīz 20 gadus līdz pat aiziešanai mūžībā. Kopā ar etnogrāfisko ansambli Emīlija dziesmas skandējusi vai visos Latvijas novados un Rīgā, piedalījusies folkloras festivālā „Baltica”, daudzos pasākumos tepat savā dzimtajā pusē. Emīlija bija nepārspējama runātāja, argumentētāja un iedvesmotāja. Viņai piederēja gala vārds visās ar tradicionālās kultūras organizēšanu saistītajās lietās.
Emīlija kopā ar toreizējo kultūras nodaļas vadītāju Rutu Cibuli ir līdzvainīga arī pie trešās folkloras grupas dibināšanas Rekavas centrā. Kādā pasākumā viņa bija noskatījusi Rekavas vidusskolas skolotāju Dzintaru Čerbakovu, kurš varētu apvienot jaunākās paaudzes dziedātājus. Tā 1995.gadā radās jauniešu folkloras kopa „Rekavas dzintars”.
Emīlija Pužule mūžībā aizgāja 2002.gada 13.jūnijā, apglabāta Šķilbēnu pagasta Vilkovas kapos.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Dzied Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Emīlija Pužule (no Voldemāra Ivdra personīgā arhīva) - uzņemts Folkloras nometnes Balkanos laikā 1999.gadā

Raksta ID: 1063
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1940
Ievietots:: 05 decembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 aprīlis, 2016 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna