Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmele Genovefa

Raksta ID: 1053
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1939.gada 28.aprīlī Briežuciema pagasta Begunovas ciemā. Pabeigusi Briežuciema septiņgadīgo skolu un jau 18 gados izgāja pie vīra. Genovefa visu mūžu ir nostrādājusi lopkopībā - vispirms par slaucēju kolhoza "Zelta druva" fermā Pūšļevā, pēc tam jaunuzceltajā kompleksā Kvašņevā. Pensijā no 1994.gada. Dzīvo Briežuciema pagasta Breksenē.

Genovefa Ločmele ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa stāsta, ka garīgās dziesmas dzied no bērnības. Sākumā dziedāja kopā ar mammu, vēlāk Breksenē pievienojās jau pieredzējušajām dziedātājām, jo te psalmu dziedāšana bija iecienīta. Viņa min abas tuvākās kaimiņienes Annu Ločmeli un Bārbalu Ločmeli, kā arī pārējās sievas - Annu Supi, Baibu Supi, Aneli Ločmeli, Domicellu Loginu, Irēnu Kuzņecovu. Tagad Genovefa Ločmele ir galvenā psalmu vadītāja tuvākā un tālākā apkaimē, kuru aicina vadīt psalmus uz daudzām vietām. Viņa ir arī Breksenes kapu vecākā, kura organizē dziedāšanu kapos. Dziedāšana te regulāri notiek 1., 2.novembrī un 23.aprīlī, kā arī dzied pirms kapusvētkiem un svecīšu vakara. Tad dziedātājas sanāk trīs stundas iepriekš. Genovefa labprāt brauc dziedāt arī uz citiem kapiem - Merkuzīnes, Plēšovas, Dansku kapiem.

"Saļmes - dziedāt par mirušajiem ir vērtīga lieta" - tā Genovefa Ločmele. Par nomirušajiem tagad psalmus visbiežāk dzied dienu pirms bērēm.

Katru rītu Genovefa dodas uz misēm Baltinavas katoļu baznīcā


 Genovefa Ločmele (60.gados un 2012) - foto no personīgā arhīva; psalmu dziedāšanā Breksenes kapos (2013); pie Baltinavas katoļu baznīcas (2013) - foto R.Cibule
Raksta ID: 1053
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1234
Ievietots:: 04 septembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna