Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pužulis Staņislavs

Raksta ID: 1052
Atjaunināts: 04 septembris, 2013

Viļakas pilsētas Domes priekšsēdētājs no 1997.- 2001.gadam

Staņislavs Pužulis dzimis 1936. gada 19. janvārī Jaunlatgales apriņķa Šķilbēnu pagasta Pužulovā zemnieka ģimenē, kur agri iepazina zemes kopēja sūro, smago darbu. Septiņu gadu vecumā uzsāka mācības Augstasila 4-klasīgajā pamatskolā, kuru beidza 1948. gadā. Mācoties 5. klasē Staņislavam bija jāmēro 6 km tāls ceļš uz Briežuciema 7-gadīgo pamatskolu, kuru diemžēl pabeigt nebija lemts, jo 1949. gada 25. marta notikumi pārvilka melnu svītru daudzām iecerēm. Kopā ar tūkstošiem citu ģimeņu bija jāmēro ceļš uz tālo Sibīriju.

No 1949. gada līdz 1951. gadam bija jāstrādā, lai izdzīvotu vārda vistiešākajā nozīmē. 1954. gadā Staņislavs Pužulis pabeidza Kuzņecovas septiņgadīgo pamatskolu. No 1954. gada līdz 1957. gadam strādāja pie kokmateriālu nokraušanas, pludināšanas un iekraušanas baržās. Dzīve Sibīrijā bija uzlabojusies, varēja diezgan labi nopelnīt un normāli dzīvot. Tomēr Dzimtenes sauciens atgriezties atpakaļ bija spēcīgāks par pārējiem labumiem un tā Staņislavs, kopā ar ģimeni, atgriezās savās dzimtajās mājās „Pužulovā”, kuras sagaidīja ne pārāk labvēlīgi, jo bija aizņemtas svešiem cilvēkiem.

1957. gada oktobrī Staņislavu Pužuli iesauca obligātajā karadienestā Padomju Armijas rindās. Dienēja tālu ziemeļos aiz polārā loka, izbaudot gan polāro nakti, gan dienu. 1960. gadā atgriezies no dienesta armijā darba gaitas uzsāka meliorācijas organizācijā kā ekskavatora mašīnists. Paralēli darbam mācījās neklātienē Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumā, kuru pabeidza 1969. gadā. Pēc mācību iestādes absolvēšanas ieguva tehniķa – mehāniķa kvalifikāciju. Meliorācijas sistēmā Staņislavs Pužulis nostrādāja turpat trīsdesmit gadus, no tiem 23 gadus kā mehāniķis.

1990. gada 19. februārī S.Pužulis uzsāka darba gaitas Viļakas pilsētas izpildkomitejā, vēlāk pilsētas domē kā sekretārs. Pilsētas domē nostrādāja pavisam 19 gadus, vienu sasaukumu arī vadot Viļakas pilsētas domi. Darba gaitas domē beidza 2009. gada 30. jūnijā.

                                                           /informāciju sagatavoja Viļakas novada bibliotēka/ Foto no personīgā arhīva: Staņislavs Pužulis pie atjaunotā Latvijas Brīvības cīnītāju pieminekļa (1991); pie Viļakas Domes ēkas, uzvelkot valsts karogu (2004); saņemot Valsts robežsardzes pateicību (1998); slēpošanas trasē Balkanos (2006)
Raksta ID: 1052
Atjaunināts: 04 septembris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1251
Ievietots:: 04 septembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Borisova Vanda
b Brokāne Regīna
b Viļakas pilsētas vadītāji