Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Nizinska Māra

Raksta ID: 1050
Atjaunināts: 28 decembris, 2021

Žurnāliste, Rēzeknes Goda pilsone

Dzimusi 1937.gadā Abrenes apriņķa Susāju pagasta Egļavā, ciemā, kur bija četras mājas, viena no tām – Eglavas mežniecība. Mihalinas un Meikula (Nikolaja) ģimenē viņi bija seši bērni. Māras vectēvs Felikss bija mežsargs un Latvijā ieradies no Polijas: viņu sev līdzi atvedis kāds poļu pans, kuram Latgalē piederēja meži. Arī tēvs bija mežsargs, kurš 1930. gadu sākumā Eglavā kā jaunsaimnieks saņēma zemi un uzcēla māju.

Māra mācījusies Susāju pamatskolā un Viļakas ģimnāzijā. Pēc skolas viņa, vecākiem nezinot, iestājusies Kultūras darbinieku tehnikumā. Atgriezusies Viļakā, strādāja par inspektori kultūras nodaļā. Kad Viļakas rajons apvienojās ar Balviem, Māra pārcēlās uz Rēzekni, kur dzīvoja brālis, un strādāja kultūras nodaļā. Reizēm uzrakstīja kādu materiālu vietējai avīzei, un pēc kāda laika viņu aicināja strādāt redakcijā. Tā kā alga te bija lielāka, piekrita. Tā 1961.gadā Māra sāka strādāt laikraksta „Rēzeknes Vēstis” redakcijā, vispirms par literāro līdzstrādnieci, pēc tam par lauksaimniecības nodaļas vadītāju.

Mācījusies Maskavas Poligrāfijas institūta Redaktoru fakultātē. Kad sākās juku laiki Latvijas ekonomikā un žurnālistikā, Māra aicināja kolēģus dibināt uzņēmumu, un no 1991.gada kļuva par "Rēzeknes Vēstu" vadītāju un redaktori. Šobrīd laikraksts iznāk divās valodās un ir lielākais no reģionālajiem laikrakstiem ar tirāžu 9 – 11 tūkstoši.

Trīsdesmit gadus Māra bija saistīta ar Rēzeknes teātri. Sākumā viņa ne tikai organizēja teātri, bet bija arī režisore. Vēlāl režiju gan pārņēma Varslavāns, bet Māra palika tikai par aktrisi.

Eglavā Māras Nizinskas ģimene atgriežas katrā izdevīgā brīdī. Te ir saglabātas tēva un vectēva celtās ēkas, izņemot māju, ko kāds ļaunprātis 2003.gadā nodedzināja.

Ar viņas atbalstu pie mājām 1993.gadā tika uzstādīts krucifikss un tagad Māra arī organizē Maija dziedājumus pie Egļavas krucifiksa

Māra Nizinska pēc apprecēšanās ir paturējusi savu dzimto uzvārdu, vīrs pārgājis viņas uzvārdā. "Tas ir vecs un stiprs uzvārds. Mūsu radu rakstos ir poļu rakstnieka Stankeviča dzimta".

Kopš 2004.gada Māra Nizinska ir Rēzeknes Goda pilsone.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


 Foto no Māras Nizinskas foto arhīva
Raksta ID: 1050
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1961
Ievietots:: 27 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte