Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bukšs Vilis

Raksta ID: 105
Atjaunināts: 28 aprīlis, 2020

Sabiedriskais un kultūras darbinieks, literāts, mākslinieks

Vilis Bukšs dzimis 1956.gada 5.jūlijā Balvu rajona Susāju pagasta Meirovas ciemā strādnieku ģimenē. Mācījies Viļakas vidusskolā, pēc tam Smiltenes lauksaimniecības tehnikumā, kuru pabeidza 1976.gadā. Tālāk sekoja obligātais dienests padomju armijā. Pēc atgriešanās no dienesta 1979.gadā Vilis uzsāk darba gaitas padomju saimniecībā “Vecumi”, bet jau tā paša gada beigās – Balvu rajona komjaunatnes komitejā. Viņš organizēja dažādas sporta aktivitātes. Tālāk no 1986.gada līdz 1990.gadam Vilis Bukšs bija padomju saimniecības “Viļaka” pīļu kompleksa vadītājs. No 2001.gada Vilis strādāja Žīguru kultūras namā, kur realizējis vairākus lielus projektus, tostarp, Žīguru estrādes celtniecību, bet kopš 2007.gada strādāja Viļakas pilsētas bibliotēkā par datorspeciālistu. No 2019.gada oktobra ir pensijā.
Īpašs posms Viļa Bukša dzīvē bija Atmodas laiks. Kad 1988.gadā tika izveidota Balvu rajona Tautas frontes nodaļa, Vili ievēlēja par politiskās komitejas vadītāju. 1989.gada 11.augustā sāka iznākt laikraksts “Balvu Atmoda”, kurā darbojās arī Vilis. Tāpat viņš organizēja 1991.gada barikāžu laikā grupas no Viļakas braukšanai uz Rīgu, piedalījās Tautas frontes dibināšanas kongresā.
Viļa Bukša intereses ir ļoti plašas. Atmodas laikā sācis gleznot. Ir tapušas ap 100 gleznu, kuras bijušās izstādē Balvos, Viļakā, Šķilbēnos, Stāmerienā. 2000.gadā apkopojis 19 Balvu novada dzejnieku darbus grāmatā “Domas”. Arī pats, kopš 1975 gada, raksta filozofiskas pārdomas un dzeju, kas apkopotas nelielās burtnīcās - "Es", "Tu", "Mēs". Darbojas Viļakas kultūras nama dramatiskajā kolektīvā, interesējas par austrumu filozofijām, nodarbojas ar jogu, ir putnu un laika vērotājs. Vilis Bukšs ir jaunā Viļakas novada ģerboņa autors

Apbalvots ar 1991.gada barikāžu dalībnieka goda zīmi. 2011.gadā Vilis Bukšs par netradicionālu un radošu Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un novada simbolikas izveidi apbalvots ar Viļakas novada Atzinības rakstu

Domas. Apceres. Fotoetīdes - www.meiravietis.typepad.com/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Bukša personīgā arhīva
Raksta ID: 105
Atjaunināts: 28 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 5347
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 28 aprīlis, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Mākslinieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna