Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Genovefa

Raksta ID: 1049
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1944.gada 24.jūnijā Briežuciema pagasta Begunovā. 1963.gadā beigusi Baltinavas vidusskolu un sākusi strādāt kolhozā "Zelta druva" par traktoristu uzskaitvedi. Tad no 1965.gada četrus gadus nostrādāja Briežuciema bibliotēkā, no 1969.gada - par apdrošināšanas inspektori Baltinavā un Briežuciemā. 1973.gadā sāka strādāt par kadru inspektori Briežuciemā un nostrādāja līdz pat saimniecības likvidācijai. Pensijā no 1999.gada. Dzīvo Briežuciema centrā daudzdzīvokļu mājā.

Genovefa Zelča dzied no mazotnes. Savulaik dziedāja Baltinavas korī un Briežuciema vokālajā ansamblī, bet kopš 2013.gada dzied Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī. Arī dziedāt psalmus sāka septiņu gadu vecumā kopā ar kaimiņu meitenēm. 1960.gadā to uzzināja skolā un izsauca strostēt pie direktora. Kaunināja, ka lūdz Dievu. Tad kādu laiku Genovefa nedziedāja, bet nedziedāja tāpēc, ka pazuda balss. Pēc vairogdziedzera operācijas atkal atsāka dziedāt.

Genovefa stāsta, kad nomirusi galvenā grāmatvede Antoņina Slišāne, nebija kas dzied psalmus. Tā viņa no 1996.gada sāka dziedāt psalmus. Bet kā psalmu vadītāja ir no 1999.gada. Te seko interesants stāsts: "Bija bēres Anelei Keišai un kā psalmu vadītāja bija Marija Keiša, kurai jau bija 87 gadi. Iesāka dziedāt, bet nevarēja turpināt. Viņa pārtrauca un sacīja: "Es vairs nevaru dziedāt un es tevi, Genīt, ieceļu par vadītāju". Tā arī sāku vadīt, jo bērnībā iemācītais jau bija palicis atmiņā'".

Vēl seko stāstījums par psalmu dziedāšanu brālim: „1984.gadā nomira brālis Vilhelms Logins. Sešas nedēļas pēc bērēm sanāca dzīvoklī dziedāt saļmes, bet tas iekrita 1.maijā. Tad nu māsas vīrs palicis ārpusē un staigājis ap māju, bet iekšā klusi dziedājuši. Tāpat otrā dienā jau Briežuciemā to zinājuši un pēc svētkiem saimniecības direktors un partijas sekretāre pārmeta, ka atļāvusies dzīvoklī un vēl 1.maijā dziedāt”.

Genovefa Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Tagad viņa ar Leontīnu Šakinu ir galvenās psalmu vadītājas Briežuciema centrā un iet dziedāt visur, kur aicina. Agrāk vairākās vietās Dvēseļu dienās rīkoja dziedāšanu. Tā notika pie Marijas Keišas, Felicijas Loginas. Tagad Genovefa saka, ka vienīgā, kas organizē dziedāšanu mājās ir Marija Sīle. Agrāk te sanāca pat astoņas dziedātās, tagad tikai četras – bez Genovefas vēl piedalās Leontīna Šakina, Veneranda Mežale un Valentīna Kamzola. 2011. gadā dziedāšanu atsāka Briežuciema klubā, kur etnogrāfiskajam ansamblim pievienojas pārējie. Briežuciemā dzied pēc vecajām lūgšanu grāmatām.

Kopā ar etnogrāfisko ansambli Genovefa dzied pie krucifiksiem Dukuļevā, Bēliņos, Štikunovā


Genovefa Zelča (2013, I.Bobrovas foto)

Raksta ID: 1049
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1326
Ievietots:: 27 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna