Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šakina Leontīna

Raksta ID: 1048
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1938.gada 18.novembrī Šķilbēnu pagasta Dubļevā. Pirmās skolas gaitas sākusi Druvas četrklasīgajā pamatskolā, tad mācības turpina Upītes pamatskolā, bet 8 klasi pabeidz neklātienē Briežuciema pamatskolā. Darba gaitas sākas kolhozā "Cīņa", kur Leontīna strādā par slaucēju, cūkkopi, teļkopēju. 1963.gadā apprecējusies, izaudzinātas divas meitas un dēls. Pēc kāda laika ģimene pārcēlusies uz Leontīnas tēva mājām Torkovā, bet pēc tam uz daudzdzīvokļu māju Briežuciema centrā, kur dzīvo joprojām. Strādā klubā par apkopēju un virtuvē par pavāri, gatavojot ēst talciniekiem. Leontīna ir bijusi un ir godu saimniece un klājusi galdus kāzās un citās viesībās. Pensijā ir no 1993.gada.

Leontīna Šakina ar vīru ir dejojusi Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvā.

Leontīna Šakina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmus iesākusi dziedāt jau no jaunības vai pat no bērnības dienām. Dzimtajā ciemā Dubļevā psalmus dziedāja novembra mēnesī ap Dvēseļu dienām un mamma ņēma viņu līdzi. Padomju laikā nedziedāja. Atsāka psalmus dziedāt Atmodas laikā ap 1992.gadu bērēs. No 2011.gada iesāka organizēt psalmu dziedāšanu Briežuciema klubā, kur sanāk ieinteresētie cilvēki ar groziņiem un dzied kopīgi, bet katrs par savējiem.

Leontīna ir psalmu vadītāja un dzied pa vecam ar visām lasīšanām. Un tāpat kā vecajās tradīcijās - vajadzīgajās vietās atsevišķus gabalus dzied stāvot kājās. Viņa dzied arī Breksenes kapos un pie krucifiksiem Štikunovā, Dukuļevā, Bēliņos.


Leontīna Šakina (2013, I.Bobrovas foto)

Raksta ID: 1048
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1169
Ievietots:: 27 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna