Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Avišāne Feliciana

Raksta ID: 1040
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1933.gada 14.jūnijā Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta Kozubēržu sādžā trīs bērnu ģimenē. Mācījusies Ceplīšu septiņgadīgajā skolā un Rēzeknes pedagoģiskajā skolā. Rēzeknē viņa dzīvoa pie saimniekiem, kuriem ir pateicīga, ka ierādīja ceļu uz Aglonu.

Pēc skolas beigšānas Feliciana atnāca uz Baltinavas pusi. 1952.gadā sadalē izvēlējās Pilskalna skolu, jo tolaik visu piedāvāto skolu nosaukumi likās nepazīstami, bet Pilskalna skolas nosaukums skanēja cēli. Te nostrādāja neilgi. 1954.gada februārī sāka strādāt Svētūnes četrklasīgajā skolā par mācību pārzini. Pēc tam strādāja Timšānu skolā, kuru drīz likvidēja, un tā no 1960.gada Feliciana sāka strādāt Baltinavas internātskolā (vēlāk skolu pārveidoja par palīgskolu). Viņa bija audzinātāja un vadīja arī matemātiku. Pavisam skolās Feliciana Avišāne nostrādājusi 41 gadu, no 1988.gada ir pensijā. Dzīvo Baltinavā

Dziedāt psalmus sāka ap 2000.gadu, kad viņu savā pulciņā paaicināja pieredzējusī psalmu vadītāja Helēna Slišāne. Tagad pārsvarā viņas dzied trijatā – vēl Marija Svilpe. Avišāne stāsta, ka ir vietas, kur psalmus dzied trīs reizes, bet visbiežāk tikai vienu reizi. Pēc bērēm dzied par visiem ģimenes locekļiem – tēvu, māti u.c., tad pārmet krustu un turpina dziedāt par dzīvajiem, lai viņiem būtu Dieva svētība. Daudz sanākot dziedāt novembra mēnesī – vismaz 20 reizes noteikti. Prasot dziedāt arī mājās. Dzied pirms kapusvētkiem Merkuzīnes kapsētā. Te parasti sanākot kādas septiņas dziedātājas, kad pievienojas kādi mirušo piederīgo, tad ir vairāk. Feliciana Avišāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām

Baltinavas psalmu dziedātājas dzied pēc grāmatas „Saļmys (Psalmes). Lyugšonas par nūmyrušim”, kas ir atkārtots psalmu izdevums no lyugšonu grōmateņas „Aglyunas Zvaigzne”. Tāpat Baltinavas pusē bieži izmanto Apšinieka grāmatu „Goreigōs dzīsmes Lyugšonai bazneicā un sātā”, kura izdota 1936.gadā. Te ir dziesmas par mirušajiem, kuras dzied psalmu dziedājumu beigās vai kad kāds nomirst.

Jāpiebilst, ka Feliciana Avišāne 60.-80.gados Baltinavā bija zināma sabiedriskā izvadītāja, tāpat vadīja sabiedriskos kapusvētkus. Feliciana joprojām atceras mācītāju Tarbunasu. Tagad viņš ir apglabāts Merkuzīnes kapos un viņa kopj mācītāja kapu. Uz kapiem ejot parasti tad, kad esot grūti, un tad paliekot vieglāk.

Kopā ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli Feliciana Avišāne maija mēnesī brauc dziedāt pie krucifiksiem. Cenšas nodziedāt pie visiem Baltinavas pagasta krucifiksiem

Sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, F.Avišānei par ieguldījumu Baltinavas novada kultūrā un izglītībā, kā arī kristīgo tradīciju saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm piešķīra Baltinavas novada goda balvu "Baltinavas novada lepnums 2018" un domes Atzinības rakstu.

Mirusi 2019.gada 22.martā, apglabāta Ančupānu kapos Rēzeknē

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


 Foto no personīgā arhīva: F.Avišāne (2013 un 1997); kā izvadītāja bērēs (90.gadu sākuma); ar Janīnu Poikāni pie Svētūnes pamatskolas;
Raksta ID: 1040
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1478
Ievietots:: 19 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna