Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Marina

Raksta ID: 1037
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Viļakas folkloras kopas "Atzele"un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1940.gada 15.februārī Vecumu pagasta "Robežniekos". Sākumā mācījusies Vecumu pamatskolā, tad Mežvidu septiņgadīgajā skolā. Sapnis mācīties par skolotāju izjuka, jo abas māsas apprecējās, vecāki palika vieni un Marinai nācās atgriezties mājās. Sākumā viņa strādāja lauku brigādē sovhozā, tad sāka strādāt veikalā un 12 kilometrus braukāja uz Viļaku. Vispār veikalā Marina nostrādāja 31 gadu - vispirms pārtikas veikalā, vēlāk rūpniecības preču veikalā par vadītāju. No 1995.gada ir pensijā.

Marina Logina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa stāsta, ka dzied kopš bērnības, jo mamma allaž ņēmusi līdzi, kad gājusi dziedāt psalmus. Agrāk psalmus dziedājuši 3 - 4 vakarus vai kamēr mirušo apbērēja. Tolaik viņai tas nepatika un vakaros nāca miegs. Bet pierada, balss bija laba un dziedāja. 50., 60.gados bija daudz dziedātāju, kuras varēja vadīt psalmu dziedāšanu, Marina iesāka vadīt ap 1965.gadu. Tagad vada, kur vien vajag un kur aicina - pie radiem, arī Žīguros. Parasti ir tā - kad kāds nomirst, izziņo, kad dziedās, un tad nāk visi, kas var. Vēl psalmus dzied sešas nedēļas pēc bērēm. Parasti psalmus dzied gandrīz trīs stundas pēc vecajām lūgšanu grāmatām.

Savulaik pazīstamas psalmu vadītājas Viļakā bijušas divas māsas - Helēna Martinova un Valentīna Martinova, arī Marinas māsa - Anele Matisāne. Tagad visbiežāk vadīt psalmus aicina Initu Sprukuli.

Visu maija mēnesi katru vakaru (izņemot sestdienas un svētdienas) Marina Logina kopā ar citām dziedātājām sanāk pie krusta katoļu baznīcas dārzā. Otra grupa 2013.gadā sāka dziedāt atjaunotajā klostera ēkā.

Aizgājusi pensijā, Marina 2002.gadā sāka dziedāt folkloras kopā "Atzele". Ar kopu pabijusi gan folkloras festivālos, gan dažādos pasākumos visā Latvijā. Arī "Atzeles" dziedātāji katru rudeni sanākot kopā dzied psalmus

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Marina Logina pirms uzstāšanās Balvu pansionātā 2013.gada 21.jūnijā (I.Bobrovas foto); folkloras kopas sastāvā (3.labās puses)

Raksta ID: 1037
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1521
Ievietots:: 26 jūnijs, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna