Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sprukule Inita

Raksta ID: 1036
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Folkloras kopas „Atzele” un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1969.gada 1.maijā Viļakā. Mācījusies Viduču pamatskolā. No 16 gadiem sāka strādāt par slaucēju Medņevas padomju saimniecības kompleksā "Avoti". 1988.gada jūnijā apprecējās, 1990.gadā - piedzima meita.

1992.gadā Inita no Medņevas pārceļas dzīvot uz Susāju pagasta Kravaļu ciemu - vīra vectēva mājām. Te dzīvo arī tagad un strādā savā piemājas saimniecībā.

Inita Sprukule ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus viņa sākusi no 2002.gada, jo psalmu dziedātāja bija arī viņas mamma Valentīna Logina no Medņevas pagasta Kozlovas. Sākumā piedalījusies tikai kā dziedātāja, bet no 2010.gada viņu aicina kā vadītāju. Inita Sprukule dzied un vada psalmus visur, kur vien aicina. Viļakas pusē psalmus dzied pēc vecajām grāmatām ar visām lasīšanām. Visbiežāk psalmus dzied vienu reizi pirms bērēm, un, ja aicina bēru dienā iet uz baznīcu un uz kapiem. Psalmus pirms vai pēc kapiem bēru dienā nedzied. Dzied pēc gada, pieminot mirušo. Šobrīd Inita Sprukule ir viena no vadošajām jaunajām dziedātājām un psalmu vadītājām Viļakas pusē.

No 2000.gada Inita dzied Viļakas folkloras kopā "Atzele"

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Inita Sprukule pirms uzstāšanās Balvu pansionātā 2013.gada 21.jūnijā (I.Bobrovas foto)

Raksta ID: 1036
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1336
Ievietots:: 26 jūnijs, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna