Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ušupniece Emīlija

Raksta ID: 1035
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Folkloras kopas "Atzele"un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1935.gada 17.oktobrī Susāju pagasta Kravaļu ciemā. Mācījusies Viļakā, beigusi pamatskolu. Pēc tam dzīvoja laukos un strādāja saimniecībā kopā ar vecākiem. Nodibinoties kolhoziem, Emīlija strādāja fermā par slaucēju līdz pat kolhozu likvidācijai. Pensijā ir no 1991.gada.

1954.gadā Emīlija apprecējās ar savu vietējo ciema puisi, ir divi bērni - meita un dēls. Joprojām dzīvo savās mājās Kravaļu ciemā un kopj savu piemājas dārzu un saimniecību.

Psalmu dziedāšana Emīlijai Ušupniecei ir zināma no bērnu dienām, jo dziedāja māte. Visus psalmus viņa zina no galvas. Emīlija stāsta, ka kolhozu laikā psalmu dziedāšana nenotika tik aktīvi. Dziedāja tikai tad, kad aicināja. Tagad pavadīt mirušos iet visur, kur aicina - baznīcā, kapsētā, piemiņas dienās. Viņa piedalās arī psalmu dziedāšanā Vēršukalna muzejā.

No 1998.gada Emīlija Ušupniece dzied Viļakas folkloras kopā "Atzele"

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Emīlija Ušupniece pirms uzstāšanās Balvu pansionātā 2013.gada 21.jūnijā ( I.Bobrovas foto)

Raksta ID: 1035
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1311
Ievietots:: 26 jūnijs, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna