Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vectilžas pagasta amatierteātris

Raksta ID: 1030
Atjaunināts: 14 jūnijs, 2013

Vectilžas pagasta amatierteātris savu darbību uzsācis 2010.gada 4.novembrī. Kolektīvu vada režisore Inese Daukste. Pirmā režisores iestudētā luga bija Ā. Alunāna ,,Paša audzināts”. Vadītāja prasīga, stingra, bet tai pašā laikā labestīga un saprotoša – tā savu režisori raksturo tie, kurus vieno darbs uz skatuves. Amatierteātra pamatsastāvu veido: Imelda Lonska, Aigars Čirka, Artūrs Zadorins, Daina Gļauda, Anda Bombāne, Inita Lazorenko, Edgars Kuzņecovs, Guntars Pauliņš, Ināra Voiciša, Maruta Arule, Sarmīte Sprudzāne, Anete Juhmane, Ilga Zelča.

2013.gada 22.maijā kolektīvam tapa nosaukums ,,Melnais kaķis”.

Lūk, ko stāsta kolektīva dalībnieki: ,, Mēs esam Vectilžas pagasta amatierteātris „Melnais kaķis”. Kāpēc „Melnais kaķis”? Tāpēc, ka mēs esam patstāvīgi un darām tikai to, kas mums patīk. Tāpēc, ka esam ar maģiskām spējām, jo protam aizraut skatītāju un liekam noticēt tam ,kas notiek uz skatuves. Mēs esam avantūristi, jo izbaudām visu, ko sniedz dzīve....

Ikdienā esam ļoti dažādi: stūrējam mašīnas, slaucam govis, skolojam bērnus, aram tīrumus, sargājam valsts robežu, uzkopjam telpas un kur nu vēl rūpes katram par sava ģimenes pavarda siltumu. Taču vienā brīdī mēs to visu pametam, lai atkal steigtos uz mēģinājumu. Teātris ir tas, kas mūs vieno un , pašiem to neapjaušot, liek darīt trakas lietas. Mēģinājumi ir smags darbs un reizē arī patīkami tikšanās brīži, kad varam aizmirst ikdienas raizes.

Mēs daudz braukājam apkārt. Piedalāmies visos pagasta rīkotajos pasākumos. Padarīto rādām teātra mīļiem visā novadā un ārpus tā. Katrs izbrauciens vai koncerts mums ir svētki. Katrs jauns iestudējums ir kā gards kumosiņš, kuru gribas apēst, bet reizē arī bail, vai spēsim to sagremot. Mācāmies tekstu, iejūtamies kārtējā jaunajā tēlā, paši stellējam dekorācijas, humānajās drēbju kastēs meklējam īstos brunčus, bikses un tupeles. Cits ar lielāku, cits ar mazāku drebuli nospēlējam pirmizrādi, tad vēl vienu, tad vēl vienu, un attopamies, ka atkal gribas kaut ko jaunu.

Ar teātri mēs aizpildām savu dzīvi un dāvājam skaistus brīžus saviem skatītājiem!!!"

Vectilžas pagasta amatierteātra kolektīva veikums ir bagāts. Iestudējumi guvuši ne tikai skatītāju atzinību, bet arī godalgotas vietas novada dramatisko kolektīvu skatēs. Kolektīva repertuārs ir daudzveidīgs, kolektīvs iestudē lugas, piedalās ne tikai pagasta, bet arī citu pagastu, novadu rīkotajos pasākumos. Ik gadu piedalās skatēs, dramatisko kolektīvu saietos, organizāciju rīkotajos pasākumos, viesojušies daudzos kultūras namos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

                                                               /Informāciju sagatavoja Vectilžas pagasta bibliotēka/


Vectilžas pagasta amatierteātris (no kreisās puses 2. rindā - Ilga Zelča, Daina Gļauda, Inese Daukste, Imelda Lonska, Ināra Voiciša, Anda Bombāne, Inita Lazorenko, Maruta Arule; 1 rindā Aigars Čirka un Guntars Pauliņš); Vectilžas estrādes atklāšanā 2012.gada 4.augustā un Lieldienas pasākumā 2013.gadā (M.Arules foto)
Raksta ID: 1030
Atjaunināts: 14 jūnijs, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1524
Ievietots:: 14 jūnijs, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 jūnijs, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"