Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ciglis Jānis

Raksta ID: 1026
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Dzimis 1964.gada 2.decembrī Balvu rajona Bērzpils slimnīcā, kas atradās Domopoles ciemā. Dzīvoja Golvaros - "Skujusalas" mājās un līdz 6.klasei Jānis mācījās Golvaru astoņgadīgajā skolā. Kad ģimene 1977.gadā pārcēlās uz Siguldu, mācības turpināja Siguldas astoņgadīgajā skolā, vēlāk Siguldas 1.vidusskolā. Vasarā Jānis strādāja arheoloģiskajos izrakumos Turaidas pilī. 1983.gadā iestājās LU Vēstures un filozofijas fakultātē klātienē, bet pēc pirmā kursa viņu iesauca armijā. Pēc armijas 1986.gadā pārgāja uz neklātieni, jo arheologs Jānis Graudonis pierunāja strādāt par laborantu Vēstures institūta Turaidas arheoloģiskajā ekspedīcijā. LU beidza 1992.gadā.

Jānis Ciglis no 1992.gada līdz 2000.gadam kā galvenais speciālists strādāja LVM Arheoloģijas nodaļā, bet no 2000.gada ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas vadītājs. Viņš vadījis veselu virkni arheoloģisko izrakumu: Kubeseles pilskalnā un Krimuldas baznīcā (1991), Krimuldas Priežu kapulaukā (1992), Kārļa kalna pilskalnā (1993), Siguldas viduslaiku pilī (1997; 2000), Ventspils vecpilsētā (2000), Rīgas pilī (1994-1995; 2001-2003; 2008), Veselavas viduslaiku kapsētā (2004), Ropažu viduslaiku pilī (2006).

Jānis Ciglis piedalījies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja īstenotajā projektā "Latviešu saknes" (1996. - 2008.), kura ietvaros sarīkotas 9 izstādes Rīgā, Viļņā, Maskavā un muzeja zinātnieku pētījumi apkopoti vairākos izdevumos.

Jānis Ciglis darbojās tādās profesionālajās organizācijās kā Latvijas arheologu biedrība un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģiskā mantojuma ekspertu padome, bijis VKKF Kultūras mantojuma nozares eksperts (2007-2008).

Ir autors vai sastādītājs izdevumiem "Lībieši senatnē" (2001), "Ludzas Odukalna kapalauka katalogs" (2002), "Latvijas arheoloģiskās senlietas Polijas krātuvēs" (2005), "Johana Karla Bēra kolekcija Britu muzejā" (2012); sastādījis un rediģējis izdevumu "F.Jākobsons. Austrumbaltijas dzelzs laikmeta pētījumi" (1999). Jānis Ciglis ir daudzu rakstu autors Latvijas nacionālā vēstures muzeja un "Lauku Avīzes" kopīgi izdotajā izdevumā "!00 Latvijas vēstures relikvijas" (2012). Tāpat viņš publicējis virkni zinātnisku un populārzinātnisku rakstu, kā arī recenzijas par citu arheologu darbiem izdevumos "Latvijas Vēstures muzeja raksti", "Latvijas ZA Vēstis" u.c.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Jāņa Cigļa personīgā arhīva

Raksta ID: 1026
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1780
Ievietots:: 03 jūnijs, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksāns Oļģerts
b Apala Zigrīda
b Cibulis Andrejs
b Kavale Lūcija
b Kundziņa Antra
b Kuzmins Vasīlijs
b Kļaviņš Jānis
b Prols Jānis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Slavinska Valentīna
b Vizulis Izidors
b Ņikonovs Aleksandrs