Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Teilāns Kaspars

Raksta ID: 1011
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Fotogrāfs
Dzimis 1981.gada 25.augustā Balvos. Mācījies Balvu 1.vidusskolā un Balvu Amatniecības vidusskolā. Pēc vidusskolas mācījies Rēzeknes Augstskolā par zīmēšanas skolotāju, Latvijas Universitātē par vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāju, kā arī Rīgas stila un modes profesionālajā vidusskolā par fotogrāfu.

Kaspars ir fotogrāfs jau trešajā paaudzē, jo gan abi vecāki – Dace un Modris Teilāni, gan abi vectēvi – Rafaels Teilāns un Ojārs Kurga ir bijuši fotogrāfi un ceļā caur mākslas pedagoģiju arī viņš tomēr ir nonācis atpakaļ pie fotogrāfijas. Sava loma bijusi arī Kaspara skolotājam Nikolajam Gorkinam, pie kura viņš mācījies gleznošanu un vizuālo mākslu, kā arī darbojies vizuālās mākslas studijā. Kasparam fotogrāfija nav tikai māksla - zīmēšana ar gaismu, viņš pārzin arī tās anatomiju, jo pietiekami ilgi strādājis fotosalonos. No 2010.gada strādā Alises Rozes Dizaina studijas mācību centrā, kur vada foto kursus. Kaspars ir pieprasīts kāzu fotogrāfs un videooperators

Kaspars Teilāns piedalījies raidījumu „Mūsdienu Latvijas garša”, „Kinomānija” tapšanā, strādājot neatkarīgo producentu grupā „Hansa Media”.

Pavisam nejauši arī pats Kaspars nonācis reklāmā un tagad viņš ir redzams reklāmā par Iļģuciema kvasu. Tāpat viņš reklamējis arī čīzburgerus, degvielas uzpildes staciju, televīzijas kanālu.

Kaspara pirmā izstāde bija 2005.gadā kopā ar Daci Teilāni Balvu Novada muzejā, bet pirmā personālizstāde - 2008.gada oktobrī arī Balvu novada muzejā. Savukārt, 2009.gada oktobrī izstāde „Kāzu laiks” Balvu Kultūras un atpūtas centrā kopā ar Agri Biezo un 2012.gada rudenī fotoizstāde „Skotija. Svešums. Sajūtas” Balvu centrālajā bibliotēkā.

2009.gada februārī uz Balvu pilsētas dzimšanas dienu iznāca fotoalbums „Balvi” ar Daces Teilānes un Kaspara Teilāna fotogrāfijām. Kaspara darbi bijuši apskatāmi arī vairākās citās izstādēs un publicēti arī dažādos izdevumos (piemēram, viena no fotogrāfijām iekļauta bilžu grāmatā "Viena diena Latvijā").

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no D.Teilānes foto arhīva: Kaspars Teilāns izstādes atklāšanā Balvu centrālajā bibliotēkā (2012); ar mammu Daci (2011); strādājot Lāču dārzā (2012)

Raksta ID: 1011
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1722
Ievietots:: 16 novembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Bērziņš Aldis
b Gabrāns Antons
b Kravalis Pēteris
b Kronītis Ainis
b Ločmelis Andris
b Mediniece Daina
b Pličs Igors
b Priedeslaipa Roberts
b Ripa Arvīds
b Spravniks Edvards
b Students Jānis
b Teilāne Dace
b Tihomirovs Jānis
b Trešutins Igors
b Verne Ingrīda
b Villere Olga
b Voronova Vanda
b Ziemelis Jānis
b Šmite Anita