Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aleksāns Oļģerts

Raksta ID: 1008
Atjaunināts: 31 oktobris, 2012
Ģeoloģijas zinātņu doktors
Dzimis 1956.gada 31.jūlijā Balvu rajona Vīksnas pagasta Kupravā Anastasijas un Jāņa Aleksānu ģimenē. Pirmos astoņus gadus Oļģerts mācās Kupravas pamatskolā, kuru beidz 1971. gadā. Pēc tam mācās Balvu vidusskolā. Reizē arī aktīvi darbojas Balvu sporta skolā, ar labiem panākumiem piedalās gan rajona, gan republikas mēroga sacensībās. Vidusskolu beidz ar labām un teicamām sekmēm.
Pēc vidusskolas beigšanas 1974. gadā Oļģerts iestājas Viļņas Universitātes Dabaszinātņu fakultātes Ģeoloģijas specialitātē, kur iegūst inženiera-hidroģeologa diplomu.  Mācības notiek krievu valodā, tomēr pa studiju laiku viņš apgūst arī lietuviešu valodu. Pēc augstskolas absolvēšanas 1979. gadā Oļģerts atgriežas Rīgā. 
Latvijā no 1979. līdz 1991. gadam Oļģerts strādā Ģeoloģiskās izpētes ekspedīcijā, piedalās Austrumlatvijas ģeoloģiskajā kartēšanā, tajā skaitā arī daļā Balvu rajona. 90. gadu pārmaiņu periodā ģeoloģijas funkcijas savā kompetencē pārņem Vides un reģionālās attīstības ministrija, kurā Oļģerts turpina strādāt līdz 1993. gadam, kad viņš tiek uzaicināts darbam Latvijas – Amerikas kopuzņēmumā SIA „Baltec Associates”. Strādājot šajā firmā viņam rodas iespēja stažēties ASV un iegūt profesionālu pieredzi vides aizsardzības jomā. SIA "Baltec Associates" Oļģerts nostrādā līdz 1997. gadam. Iegūtā pieredze 1997. gadā Oļģertam kopā ar viņa kolēģi ļauj uzsākt privāto biznesu. Tiek nodibināts SIA „Vent­Eko”, kurš dažu gadu laikā kļūst par vienu no vadošajiem uzņēmumiem vides jomā Latvijā. SIA „VentEko” Oļģerts iesākumā ir tehniskais, bet vēlāk – zinātniskais direktors. Šajā laikā visā Latvijas teritorijā VentEko realizē daudzus lielus un mazākus ar vides jomu saistītus projektus, to skaitā tādos uzņēmumos kā „Ventspils Naftas termināls”, „Ventbunkers”, „Ventspils brīvosta”, Krievijas-Latvijas kopuzņēmumā „LatRosTrans”, „Mantess”, ”Ekoosta” un daudzos citos. Oļģerts piedalījās bijušo PSRS militāro lidostu Rumbula un Lielvārde piesārņotās grunts un pazemes ūdeņu attīrīšanas projektos. Pastāvīgi tiek pilnveidota sava profesionālā izglītība – divi profesionālās kvalifikācijas celšanas semināri Kanādā Toronto 2005. un 2007. gadā; ASV Dakotas Tehnoloģiju institūtā 2008. gadā iegūts sertifikāts par lāzera izraisītās fluorescences ģeofiziskālo pētījumu iekārtām; Rīgas tehniskās universitātes un Geophysics GGD mbH, (Leipciga) kursos iegūts sertifikāts ģeofizikālajiem pētījumiem vides inženierģeoloģijā. Šajā laika periodā bez minētajiem ir iegūti arī vairāki citi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti
Paralēli SIA „VentEko”, sākot ar 2010. gadu Oļģerts strādā arī Rīgas Tehniskajā universitātē par pētnieku, kur tiek gatavots reģionālais hidroģeoloģiskais modelis pazemes ūdeņu resursu kontrolei un to krājumu racionālai izmantošanai Latvijas teritorijā. 2011. gadā tiek pārtraukts darbs SIA „VentEko” un viss laiks tiek veltīts hidroģeoloģiskā modeļa izstrādei. Paralēli profesionālajai darbībai Oļģerts aktīvi nodarbojās ar sportu un ceļošanu. Viena no lielākajām viņa aizraušanām ir ūdens tūrisms – iesākumā amatiera, bet pēc tam arī profesionālā līmenī. Laika periodā no 1980. līdz 1990. gadam ar katamarānu ir izbrauktas lielākās un krāčainākās upes Tjanšanā, Altajā, Piebaikālā, Karpatos, kā arī daudzos citos rajonos. Piedaloties Latvijas un toreizējās PSRS čempionātos, kopā ar savas komandas biedriem, Oļģerts divas reizes ir bijis Latvijas čempions šajā sporta veidā. 90. gadu beigās viņš iegūst (iespējams vienu no pēdējiem Latvijā) PSRS sporta meistara nosaukumu
Daudz ceļo, mīl fotografēt. 2009. gada novembrī Basteja pasāžā Rīgā notika Oļģerta Aleksāna fotogrāfiju personālizstāde – „Palaidiet mani uz Himalajiem” par iespaidiem ceļojumā pa Indiju                                                                                                                             
2006. gadā Oļģerts uzsāk doktora studijas Latvijas Universitātē, bet 2011.gada 2.septembrī viņš aizstāv promocijas darbu un iegūst doktora zinātnisko grādu ģeoloģijā par tēmu „Divfāzu šķidruma plūsma gruntsūdens horizontā”. 
Aleksāns Oļģerts ir vairāk kā 65 zinātnisko publikāciju autors gan Latvijas, gan starptautiskajos izdevumos. Kā lektors piedalījies dažādās ar profesionālo jomu saistītās konferencēs un semināros daudzās valstīs.Foto no personīgā arhīva: Oļģerts Aleksāns (2010); ar vectēvu (1958); ar mammu Anastasiju (1961); Himalaju kalnos (2009); PSRS sporta meistara apliecība                                                                                                                                
Raksta ID: 1008
Atjaunināts: 31 oktobris, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1997
Ievietots:: 30 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 31 oktobris, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Apala Zigrīda
b Cibulis Andrejs
b Ciglis Jānis
b Kavale Lūcija
b Kundziņa Antra
b Kuzmins Vasīlijs
b Kļaviņš Jānis
b Prols Jānis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Slavinska Valentīna
b Vizulis Izidors
b Ņikonovs Aleksandrs