Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Griestiņa Anna (dzim.Prole)

Raksta ID: 1007
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Kultūras darbiniece un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1958.gada 4.martā Bērzpils pagasta Golvaros Marijannas un Aloiza Proļu piecu bērnu ģimenē. 1965.gadā uzsākusi mācības Tilžas internātskolā, pēc tam mācības turpinājusi Golvaru astoņgadīgajā skolā un Bērzpils vidusskolā, kuru absolvējusi 1976.gadā. 1977.gadā iestājusies Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kuru 1979.gadā beigusi, iegūstot bibliotekāra specialitāti. Šajā pat gadā Anna apprecējusies ar bērzpilieti Ādolfu Griestiņu, izaudzināti četri bērni.

Pēc tehnikuma beigšanas Anna tūlīt sākusi strādāt Bērzpils pagasta bibliotēkā, kur strādā joprojām. Bibliotekārajā darbā viņu visvairāk aizrauj novadpētniecības darbs - bibliotēkā ir plašas un bagātas ar savāktajiem materiāliem mapes par Bērzpils puses cilvēkiem, pagasta vēsturi, kultūrvēstures pieminekļiem, kolektīviem utt. Anna ir pierakstījusi un saglabājusi vairāku veco bērzpiliešu atmiņas gan par dziedāšanu koros, gan Bēržu baznīcas draudzes vēsturi. 2000.gadā pēc Annas apkopotajiem materiāliem ir sagatavota informācija par Bērzpils pagastu enciklopēdijai „Latvijas pagasti”. Tāpat viņa sniegusi informāciju V.Belokoņa izdevniecības izdotajai „Latvijas Enciklopēdijai”, Balvu novada veidotajiem ceļvežiem. 2011.gadā Anna Griestiņa ar Bērzpilī pierakstītiem ticējumiem un paražām un kāzu apdziedāšanas dziesmām, ko sniegusi teicēja A.Griestiņa, piedalījusies Latgales folkloras vākuma konkursā „Apleicīne” .

Bērzpils bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa ir LNB Atbalsta biedrības konkursa "Pagasta bibliotēka - gaismas nesējs" uzvarētāja Latgalē 2011.gadā. Tāpat 2011.gadā Anna apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu

1983.gadā Griestiņu ģimene no Solas ciema pārcēlusies uz Vecpils ciemu, kas robežojas ar Bēržu baznīcu. Annai jau no bērnības dziedāšana bijusi sirdslieta, arī tēvs bijis liels dziedātājs. Tāpēc viņa arī 80.gadu beigās un 90.gadu sākumā baznīcā iesaistījusies garīgajos dziedājumos, ko pārējiem dziedātājiem mācījusi Eleonora Namsone. Vispirms iemācijusies Sv.Mises dziedājumus un garīgās dziesmas lejā baznīcā. Dziedāt psalmus mācījušies pēc jaunajām grāmatām, kuras izdotas 1986., 1989.gadā. Pirmā lielā kopādziedāšana sanākusi Monikas Tūmiņas mājās Vecpilī 1991.gadā, kad psalmu dziedāšanā tika iesaistīti arī jauni dziedātāji. Tas bija sākums jauno psalmu dziedāšanai Bērzpilī. Vadījusi E.Namsone, kura ar M.Tūmiņu bija salīdzinājušas psalmus vecajās un jaunajās lūgšanu grāmatās. Melodijas tika ņemtas tās pašas, kas bija vecajiem psalmiem.

1992.gadā E.Namsone un M.Tūmiņa noorganizējušas Bēržu baznīcas kori, kurā pieņēmuši visus dziedātgribētājus. Kora dziedāšanā iesaistījusies arī Anna. Tobrīd korī, galvenokārt, bijuši dziedātāji, kuriem viss bijis jāmācās no pašiem pamatiem. Ja baznīcā bijuši lielāki svētki, tad palīgā aicinājuši vecos dziedātājus – Veroniku un Pēteri Pokrotniekus, Eleonoru Volkovu.

Anna Griestiņa atceras, ka „kora pamatā bija tie paši dziedātāji, kas mācījās dziedāt jaunos psalmus: soprāni – Monika Tūmiņa, Broņislava Spalviņa, Eleonora Namsone, Virgīnija Livzeniece, Agnese Ziemele, Anna Griestiņa; alti – Marcijana Livzeniece, Donāte Gļauda, Aina Ziemele u.c. Sākumā kori mācīja Tilžas ērģelnieks Antons Namsons, jo tai gadā vizitēja bīskaps, un bija ļoti daudz un nopietni jāstrādā. Tad kādu laiku kori mācīja Bērzpils vidusskolas mūzikas skolotāja Daiga Griestiņa, bet 1996.gadā pēc Lieldienām par ērģelnieci baznīcā sāka strādāt Aija Ikstena. Koris tika noorganizēts jaunā sastāvā, kuram pirmā uzstāšanās bija 1996.gada Vasarsvētkos. Visi dziedātāji bija ļoti apdāvināti: Valentīna Vugule, Eleonora Namsone, Lolita Sergeviča, Anna Griestiņa, Anna Sudare, Līga Spalviņa – soprāni; Anita Stepanova, Aina Ziemele, Liāna Kubaka, Albīna Livzeniece – alti.”

Kora dziedātāji, arī Anna, dzied ne tikai baznīcā un baznīcas svētkos, bet arī bēru godos, pavada aizgājējus, dzied psalmus mirušo godam un atcerēm, dzied kapusvētkos un svecīšu vakaros. Kora sastāvs vairākkārt ir mainījies un uz šodienu (2012.gadu) praktiski nepastāv. Tomēr bijušie kora dziedātāji ir starp tiem dziedātājiem baznīcā, kuri vada lejā visus garīgos dziedājumus un lūgšanas. Arī Anna Griestiņa ir viena no tām dziedātājām, kura regulāri apmeklē baznīcu un nebaidās iesākt jebkuru garīgo dziedājumu. Pa šiem gadiem ir apgūts viss nepieciešamais baznīcas garīgo dziedājumu un dziesmu repertuārs. Anna Griestiņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.

Visai bieži piedalīties bēru godos Anna nevar laika trūkuma dēļ, jo darbs bibliotēkā un savā lauku saimniecībā paņem daudz laika.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Anna Griestiņa saņemot balvu „Gaismas nesējs 2011” ; Vecpils dziedātājas A.Griestiņa, M.Tūmiņa un V.Griestiņa 90.gadu sākumā; A.Griestiņa ar pārējām konkursa "Pagasta bibliotēka - gaismas nesējs" laureātēm un rīkotājiem (2011); tikšanās laikā ar klostera māsu Leoniju - stāv trešā no labās puses (2009); atklājot pasākumu ar Viļakas literātiem Bērzpilī (2012)

Raksta ID: 1007
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2120
Ievietots:: 23 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna