Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ikstena Aija

Raksta ID: 1006
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Garīgo dziesmu ansambļa "Sonāte" vadītāja un dziedātāja
Dzimusi Bērzpils pagasta Beļauskos 1970.gada 24.februārī. Pēc mācībām Bērzpils vidusskolā, Rēzeknē beigusi Rēzeknes pedagoģisko skolu kā bērnudārza audzinātāja un neklātienē studējusi Rēzeknes Augstskolā par sākumskolas skolotāju ar papildspecialitāti mūzikas skolotājs pamatskolā. Vēlāk beigusi LU Daugavpils filiālē maģistratūru
1990.gadā Aija Ikstena sākusi strādāt Bērzpils bērnudārzā par muzikālo audzinātāju, 1991.gadā - Bērzpils vidusskolā par sākumskolas skolotāju. Ar 2007.gadu strādā Eglaines pamatskolā par mūzikas skolotāju.
Ticīga bija vīra Andreja ģimene, kura regulāri gāja uz baznīcu. Vīra vecmamma Lucija Ikstena savā laikā vadījusi arī psalmu dziedāšanu. 90.gadu sākumā Aija pēc Eleonoras Namsones dziedājuma pierakstīja melodiju psalmu dziedājumiem un mācījās spēlēt to sākumā uz sintezatora, bet vēlāk uz ērģelēm. No 1996.gada ir Bēržu Romas katoļu baznīcas ērģelniece. Kad vien iznāk laiks, Aija dzied arī psalmus. Dzied kopā ar Annu Bitaini.
No 2003.gada Aija Ikstena ir Skujetnieku vokālā ansambļa vadītāja, kurš 2009.gadā pārtapa par garīgo dziesmu ansambli. Šobrīd ansamblis dzied baznīcā dievkalpojumos, kapusvētkos, svecīšu vakaros, baznīcā, kad laulājas. Maija mēnesī ansambļa dziedātājas regulāri piedalās maija dziedājumos, kad katru svētdienu viņas brauc pie kāda krucifiksa Lazdukalna teritorijā un papildina vietējos dziedātājus. Aija Ikstena ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
2010.gadā Aija Ikstena saņēmusi Balvu novada Atzinības rakstu par aktīvu un nesavtīgu darbu pagasta iedzīvotāju labā. Savukārt, šī paša gada Skolotāju dienā viņu godināja kā titula "Gada skolotājs - 2010" ieguvēju.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Šmagres foto arhīva: Aija Ikstena (2010); pie Skujetnieku krucifiksa - priekšā kreisajā pusē (2011); ar „Sonāti” pagasta svētkos - vidū (2011) un Aiviekstes svētkos - trešā no kreisās puses (2009); Pasienas baznīcā - otrā no kreisās puses(2008)
Raksta ID: 1006
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1556
Ievietots:: 23 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Kaupera Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna