Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Malnača Anna

Raksta ID: 1002
Atjaunināts: 21 novembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944.gada 18.martā Rugāju pagasta Nagļos. Mācījusies Nagļu pamatskolā un Upatnieku septiņgadīgajā skolā. Pēc tam strādājusi lauku brigādē kolhozā "Blāzma", vēlāk padomju saimniecībā "Lazdukalns". No 1979.gada līdz 1989.gadam Anna strādājusi fermā Kapūnē.
Kad 1966.gadā apprecējusies, jaunā ģimene pārnākusi dzīvot uz vīra mājām Lekstē, kur dzīvo joprojām. Izaudzināti divi dēli - Ludis un Aivars.
Anna stāsta, ka psalmus no galvas samācījusies ejot trīs gadus ganos. Bērnībā viņa dzīvojusi pie vecākās māsas Lekstē un te arī iemācījusies dziedāt psalmus. Jau astoņpadsmit deviņpadsmit gados lasījusi tekstus. Dziedājuši pēc vecajām lūgšanu grāmatām un tikai 90.gadu sākumā pārgājuši uz dziedāšanu pēc jaunajām grāmatām.
Pirmo reizi Anna Malnača vadījusi psalmu dziedāšanu Albertam Bondaram 2010.gadā. Tagad, kad aicina, iet un vada arī dziedāšanu. Reizēm vada divatā ar Emīliju Bondari. Anna stāsta, ka Lekstē tagad ir palikušas vairs tikai divas mājas, un tāpēc aizlūgumus notur baznīcā.
Mirusi 2014.gada septembrī


Foto no personīgā arhīva: A.Malnača ar dēliem Ludi un Aivaru (1979); A.Malnača (1962); mazdēla Mārtiņa iesvētības dienā Kapūnes baznīcā (2001)
Raksta ID: 1002
Atjaunināts: 21 novembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1349
Ievietots:: 18 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 novembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna