Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Malnača Anna

Raksta ID: 1002
Atjaunināts: 21 novembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944.gada 18.martā Rugāju pagasta Nagļos. Mācījusies Nagļu pamatskolā un Upatnieku septiņgadīgajā skolā. Pēc tam strādājusi lauku brigādē kolhozā "Blāzma", vēlāk padomju saimniecībā "Lazdukalns". No 1979.gada līdz 1989.gadam Anna strādājusi fermā Kapūnē.
Kad 1966.gadā apprecējusies, jaunā ģimene pārnākusi dzīvot uz vīra mājām Lekstē, kur dzīvo joprojām. Izaudzināti divi dēli - Ludis un Aivars.
Anna stāsta, ka psalmus no galvas samācījusies ejot trīs gadus ganos. Bērnībā viņa dzīvojusi pie vecākās māsas Lekstē un te arī iemācījusies dziedāt psalmus. Jau astoņpadsmit deviņpadsmit gados lasījusi tekstus. Dziedājuši pēc vecajām lūgšanu grāmatām un tikai 90.gadu sākumā pārgājuši uz dziedāšanu pēc jaunajām grāmatām.
Pirmo reizi Anna Malnača vadījusi psalmu dziedāšanu Albertam Bondaram 2010.gadā. Tagad, kad aicina, iet un vada arī dziedāšanu. Reizēm vada divatā ar Emīliju Bondari. Anna stāsta, ka Lekstē tagad ir palikušas vairs tikai divas mājas, un tāpēc aizlūgumus notur baznīcā.
Mirusi 2014.gada septembrī


Foto no personīgā arhīva: A.Malnača ar dēliem Ludi un Aivaru (1979); A.Malnača (1962); mazdēla Mārtiņa iesvētības dienā Kapūnes baznīcā (2001)
Raksta ID: 1002
Atjaunināts: 21 novembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1448
Ievietots:: 18 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 novembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna