Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kočāne Inese

Raksta ID: 1001
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1966.gada 15. maijā Rugāju ciema „Strautiņos” Lidijas un Benedikta Voicišu ģimenē. Vēl ir vecākais brālis Andrejs Voicišs.
Mācījusies Rugāju vidusskolā, vasarās kopā ar vietējiem bērniem strādājusi Ždanova vārdā nosauktajā kolhozā. Pēc vidusskolas iestājusies LLA Pārtikas Rūpniecības tehnoloģijas fakultātē. Pabeigusi divus kursus un izstājusies, jo apprecējusies un piedzimusi meita Santa, bet 1987.gadā - dēls Māris. Kopš 1998. gada septembra Inese strādā Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkā (agrāk Rugāju pagasta 2. bibliotēka.)
Bērnība un skolas gadi  Inesei pagājuši padomju laikos, kad baznīcu apmeklēt nebijis ieteicams. Vienīgā ģimenē, kas katru svētdienu gājusi baznīcā, bijusi vecmamma Marija Griestiņa. No mazām dienām viņa atceras, ka vecmamma staigādama pa pagalmu un darīdama ikdienas darbus, vienmēr dziedājusi Dieva dziesmas. Psalmu dziedājumus pirmo reizi tā īsti Inese dzirdējusi 1987. gadā, kad nomiris vectēvs un pirms bērēm vietējās sievas sanākušas mājās pie vecmammas dziedāt psalmus mirušajam vectētiņam.
Kad Inese Kočāne pārcēlusies dzīvot uz Tikaiņiem, tad kopā ar Zani Puļču, Anitu Maineli, mammu, vecmammu un citām kaimiņu sievām sākušas dziedāt psalmus bērēs, ja kāds paaicinājis. Nu jau vairākus gadus rudeņos, novembra mēnesī bibliotēkā tiek sarīkota psalmu dziedāšana par mirušajiem. Parasti dziedāšanā piedalās apmēram desmit sievas, bet katru gadu viņas cenšas pieaicināt arī kādu jaunu dziedātāju. Psalmu dziedāšanu vada Zane Puļča, kas ir mācījusies no savas mammas. Dziedāšanā ir piedalījušās Anna Zelča, Helēna Puste, Lidija Voiciša, Lucija Smoļaka, Marija Griestiņa, Anastasija Štāle, Skaidrīte Pulča, Biruta Prole, Biruta Duļevska, Margarita Anča, Antonija Stabliniece, Nellija Stikiņa u.c.
Jau vairāk kā 20 gadus Inese dzied Rugāju novada jauktajā korī. Arī koris jau daudzus gadus  visos lielākajos svētkos: Ziemassvētkos, Lieldienās, Vasarsvētkos dzied garīgās dziesmas Rugāju katoļu baznīcā. Svētdienās Inese kopā ar mammu un vecmammu brauc uz baznīcu, kur pamazām ir iemācījusies daudzas dziesmas, ko dzied baznīcā. Viņa dzied arī kapusvētkos un bērēs.
Inese ikdienā sien arī sierus un cep maizi. Abas šīs prasmes viņa apguvusi no vecmammas un mammas, kuras to darījušas daudzu gadu garumā. Ineses mamma Lidija Voiciša arī šobrīd ik pa laikam izcep maizi, kuru tad dabū visi tuvākie. Arī tad, kad maizi cep Inese, viņa to aizved uz Strautiņiem
Foto no personīgā arhīva: Inese Kočāne (2012)
Raksta ID: 1001
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1767
Ievietots:: 16 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna