Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rancāne Aīda

Raksta ID: 10
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Aīdas Rancānes, folkloras kopas „ Grodi"  vadītājas, dzimtas saknes meklējamas Baltinavā. Viņa ir tautas vijolnieka Andreja Rancāna meita. Dzimusi 1962.gada 2.septembrī

Aīda mācījās Baltinavas vidusskolā un dziedāja, kur vien bija iespējams - korī, vokālajos un estrādes ansambļos. Beigusi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, strādājusi un uzrakstījusi doktora disertāciju eksperimentālajā medicīnā - onkoloģijā. Studiju gados dziedājusi karavīru ansamblī „Zvaigznīte”, tad folkloras kopā „Budēļi”. Te izveidojās pulciņš, kas vairāk gribēja dziedāt latgaliešu dziesmas. 1987.gadā grupa atdalījās un izveidoja „Grodus”, kurus Aīda vada kopā ar vīru Andri Kapustu. Šajā pat gadā „Grodi” jau devās uz pirmo folkloras festivālu „Baltica” Lietuvā. Vēlāk ir koncertēts arī daudzās citās pasaules valstīs – Japānā, ASV, Portugālē, Zviedrijā, Vācijā, Francijā, Luksemburgā u.c. Aīda ir iedziedājusi Latgali Dziesmu svētku noslēguma koncertā 2003.gadā

Kādās kāzās Aīda un Andris satika džeza muzikantus un izveidoja grupu „Ārpus laika”, kurā tautasdziesmu apdares veidoja džeza mūziķi. 2000.gadā grupa izdeva kompaktdisku „Intuīcija” ar Rituma Ivanova gandrīz lidojošo meiteni uz vāciņa un deviņām dziesmām. Par tradicionālās kultūras mantojumā balstītu jaunradi grupa „Ārpus laika” (Aīda Rancāne, Andris Kapusts un Eino Kolists) saņēma 2000.gada Lielās fokloras balvu. 2001.gadā Lielā folkloras balva bija piešķirta filmas „ Godi. Krustabas” radošajai grupai, kurā strādāja arī A.Rancāne

2004.gadā ap Jāņiem klajā nāca uzreiz divi Aīdas Rancānes lolojumi - viņas sastādītais Jāņu ieražu krājums „Praktiskā Jāņu grāmata” un mūzikas albums „Rudzu balss”, kurā iekļautas 11 Aīdas iedziedātās dziesmas. Šajā gadā CD "Rudzu balss" ieguva Lielo folkloras gada balvu nominācijā "Gada skaņu ieraksts".

Folkloras gada balvu Aīda saņēma arī 2006.gadā nominācijā "Zinātniskā izpēte un materiālu dokumentēšana un publicēšana" par maskošanās tradīciju izpēti. Ar darbu "Reliģiskie aspekti latviešu tradicionālo masku gājienos" 2007.gadā Latvijas Universitātē iegūts filozofijas maģistra grāds. Viņas darba turpinājums ir grāmata "Maskas un maskošanās Latvijā", kuras atvēršanas svētki notika 2009.gada 20.februārī.

Paralēli pētnieces darbam LU Filozofijas un socioloģijas institūtā Aīda Rancāne strādā arī Iekšlietu ministrijas poliklīnikā par laboratorijas vadītāju.
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Rancānes personīgā arhīva

Raksta ID: 10
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 4422
Ievietots:: 17 oktobris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna