Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

2019.gads
2019.gada aprīlis
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada aprīļa numuri PDF formātā
08 augusts, 2019 Skatījumi:: 53
2019.gada augusts
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada augusta numuri PDF formātā
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 20
2019.gada februāris
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada februāra numuri PDF formātā
27 maijs, 2019 Skatījumi:: 115
2019.gada janvāris
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada janvāra numuri PDF formātā
30 marts, 2019 Skatījumi:: 135
2019.gada jūlijs
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada jūlija numuri PDF formātā
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 16
2019.gada jūnijs
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada jūnija numuri PDF formātā
02 septembris, 2019 Skatījumi:: 47
2019.gada maijs
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada maija numuri PDF formātā
29 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 50
2019.gada marts
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada marta numuri PDF formātā
29 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 31
2019.gada oktobris
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada oktobra numuri PDF formātā
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 42
2019.gada septembris
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada septembra numuri PDF formātā
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 35