Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Maizes cepēji
Logina Domicella
Maizes cepēja Dzimusi 1943.gada 23.jūnijā Lazdulejas pagasta Orlovas ciemā. Tagad dzīvo Vectilžas pagasta Krutovas ciema "Laimu" mājās. ...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1574
Martinova Anastasija
Maizes cepēja Dzimusi 1940.gada 13.septembrī Susāju pagasta Tepenīcā. Četrus gadus mācījusies Vēdēniešu pamatskolā. Tad sekojušas ganu gaitas, jo...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1274
Martuzāne Lilita
Maizes cepēja Dzimusi 1963.gada 30.aprīlī. Bērnība un skolas gadi pagājuši Balvu rajona Krišjāņu pagastā. Mācījusies Krišjāņu pamatskolā un...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1653
Mičule Leonīda
Audēja, maizes cepēja Dzimusi 1948.gada 10.februārī Bērzpils pagasta Solas ciemā. Mācījusies Bērzpils vidusskolā, pēc tam P.Dauges 1.Rīgas medicīnas...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1616
Odumiņa Veronika
Maizes cepēja Dzimusi 1946.gada 25.maijā Kārsavas rajona Krišjāņu ciema Akmeņu mājās. Mācījusies Krišjāņu pamatskolā, pēc tam divus gadus Rīgas...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1345
Pipcāne Genovefa
Maizes cepēja Dzimusi 1932.gada 28.jūnijā Vīksnas pagasta Pakalnīšos, tagad dzīvo Vīksnas pagasta Sprogās. Mācījusies Kačupes četrklasīgajā skolā,...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1248
Pitkeviča Stefānija
Maizes cepēja, audēja Dzimusi 1931.gada 1.jūlijā Susāju pagasta Garstērdelē. Mācījusies Aizpures septiņgadīgajā skolā, kura tolaik atradusies...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1420
Pugača Marta
Maizes cepēja Dzimusi 1946.gada 2.februārī Bērzpils pagasta Kononos. Mācījusies Golvaru astoņgadīgajā skolā. Tā kā ģimenē bijuši seši bērni, agri...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1357
Pumpure Aija
Maizes cepēja Dzimusi 1960.gada 26.aprīlī Gulbenes rajona Tirzā. Vispirms divus gadus mācījusies Virānes pamatskolā, pēc tam līdz 7.klasei -...
21 novembris, 2017 Skatījumi:: 559
Pundure Anna
Maizes cepēja un godu saimniece, audēja Dzimusi 1964.gada 6.maijā Baltinavā, bet ieprecējusies Briežuciema pagastā un dzīvo vīra mājās Bēliņu...
21 decembris, 2021 Skatījumi:: 2173

Iepriekšējais 3 / 4 Nākošais
1 2 3 4(Page 3 of 4)