Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Maizes cepēji
Grigāne Gunta
Kultūras darbiniece, maizes cepēja Dzimusi 1965.gada 28.martā Lazdukalna pagastā, tagad dzīvo Rugāju pagasta Baldoņu ciemā. Mācījusies Rugāju...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 2422
Grigāne Marijanna
Maizes cepēja Dzimusi 1932. gada 26. novembrī Rugāju pagasta Baldonēs, kur dzīvo joprojām. Mācījusies Aizupes sākumskolā. Strādājusi par pastnieci...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1437
Jermacāne Anna
Tilžas folkloras kopas "Sagša" un garīgo dziesmu dziedātāja, maizes cepēja, godu saimniece Dzimusi 1960.gada 30.aprīlī Tilžas pagastā "Akmeņrūčos"...
03 augusts, 2022 Skatījumi:: 2074
Jermacāne Vija
Maizes cepēja, aktīva pašdarbniece Dzimusi 1973.gada 28.aprīlī Baltinavas pagasta Silagaiļu ciemā. Vija no 1980.gada līdz 1991.gadam mācījās...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 2197
Keiša Valentīna (dz. Logina)
Tautasdziesmu teicēja, Upītes etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja, maizes cepēja Dzimusi 1940. gada 15. novembrī Šķilbēnu pagasta...
27 jūlijs, 2022 Skatījumi:: 2749
Krima Inese
Maizes cepēja Dzimusi 1963.gada 30.martā Tilžā. Mācījusies Tilžas vidusskolā un Barkavas profesionāli tehniskajā skolā par pavāri. 2009.gadā beigusi...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1425
Kubaka Tekla
Maizes cepēja Dzimusi 1936.gada 15.decembrī Ludzas rajona Nautrēnu pagasta „Pintānos”. Mācījusies Kristiņku pamatskolā. 50.gadu beigās...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1484
Kukurāne Marija
Audēja, maizes cepēja Dzimusi 1935.gada 23.februārī Rugāju pagasta Baldonēs. Pabeigusi Upatnieku četrklasīgo skolu un tad mācījusies Rugājos...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1712
Lazdiņa Ilga
Audēja un maizes cepēja Dzimusi 1968.gada 11.decembrī Gaigalavas pagastā. 1975.gadā mācības uzsākusi Krišjāņu pamatskolā un tālāk turpinājusi...
16 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1546
Livzeniece Marcijana
Bērzpils folkloras kopas "Saivenis" dziedātāja, maizes cepēja Dzimusi 1935. gada 23. februārī Balvu rajona Lazdukalna pagasta...
05 septembris, 2018 Skatījumi:: 1847

Iepriekšējais 2 / 4 Nākošais
1 2 3 4(Page 2 of 4)