Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu reģiona Enciklopēdija
M
M-Bizness. IU. Dibināts 1994 Jēkabpilī. Balvos (kopš 2002), atrodas Brīvības ielā 67, universālveikala Adzele telpās. Darbības virz. – moderno...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2178
N, Ņ
Nacionālie partizāni Balvu rajonā. 1945-54 (56). Viena no pirm. nac. part. gr. raj. Izveid. 1944.VIII. Individ. part. un sīkāku gr. apvienoš. sākās...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 1485
O
Obeļova - apdzīv. vieta Baltinavas pag. pie  ez., 12 km no Baltinavas. 51 iedzīvotājs (2000). Obeļovas ciema krucifikss atjaunots 1993 Baltinavas...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 1588
P
Palaciņa (Palociņa, Pasaliņa, Pataciņa) – Piestiņas labā kr. pieteka. Gar. 13 km, bas. 53,9 km2, krit. 8 m. Augštece Adzeles pac., lejtece...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 3754
R
Raganu kalns – kulta vieta Medņevas pag. Račos pie Līdumniekiem. Viet. noz. arheoloģ. piem. Raikovska (dzim. Šapale) Apolonija...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 1963
S
Saksmales kapu kapliča celta 1795 kā Zosuļu muižas kapela. Pārvesta uz Bērzpils pag. Saksmales kapsētu ~ 1908. Sešstūr. koka baļķu guļbūves celtne,...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2830
T
Tabīne Rozālija (Naaizmērstule) (1890-1965) –skolotāja, rakstniece. Bērnu lit. latgalisko tradīc. iedibināt. Sarakst. grām. Par bārnu...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2264
U, Ū
Upesgala apmetne atrodas Bērzpils pag. Ičas vecupes kr., Upesgala līcī. Valsts noz. arheoloģ. piem. Upīte – apdzīv. vieta Šķilbēnu pag. 32 km...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 1365
V
VADUGUNS – laikraksts dibināts 1950. Pirmais nosauk. Balvu Taisnība, nomain. ar  1962. LKP Balvu RK un Balvu TDP izd. (1950-91).Balvu raj....
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2910
Z, Ž
Zelči (Zeļči) – apdz. vieta daļēji Baltinavas, daļēji Šķilbēnu pag. Upītes kultūrvēst. novadā. Piemiņas zīme garīdzn., literāta, public. un...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2320

Iepriekšējais 2 / 3 Nākošais
1 2 3(Page 2 of 3)