Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu reģiona Enciklopēdija
1. Ievads
Balvu reģiona enciklopēdija izveidota 2002. gadā. Tās sākotnējais nosaukums bija Balvu rajona (novada) enciklopēdija. Iestrādes. To veidoja darba...
15 maijs, 2012 Skatījumi:: 1843
A, Ā
Ābeltiņš Andrejs (1891.1.IV.-1958.12.IX.) – dekāns, katoļu garīdzn. Dzim. Bauskas raj. Skaistkalnē. Beidzis Pēterpils garīgo semin. Ordinēts...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2093
B
Babāns Valdis (1947.19.III.) – sportists. 8-kārtējs Ljas čempions riteņbraukš. Pied. pasaules kausa izcīņā grupas brauc. veterāniem ASV (1990)...
08 oktobris, 2013 Skatījumi:: 5572
C
Cars Aleksandrs (1937) – tehn. zinātņu kand. Dzim. Rugāju pag.Kraukļu c. Māc. Sudarbes pamatsk. un Balvu vidussk. Māc.grām. Siltumtehnikas...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 1759
D
Daņilovkas senkapi I,II atrodas Šķilbēnu pag. Daņilovkas silā. Uzkalniņu kapulauks (Kara kapi), ~ 11.-12.gs. Pirmajā senkapu daļā 49 kapu uzk.,...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2065
E, Ē
Eglājs Augusts - skat. Pokrotnieks Ciprijans. Egļevas ciema krucifikss uzstādīts 1992 Susāju pag. Egļevā, ceļa Balvi-Viļaka malā pie Ņizinsku ģim....
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 1636
G
Gabranovs Pēteris (1944) – lauksaimnieks. Dzim. Krišjāņu pag. Gulbenes raj. kolhoza, vēlāk SIA Rainis vadīt.(1970). Ljas AP deputāts (1990)....
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 1909
H, I, J
Hermanis Ludvigs (1896-1920) – leitnants. Dzim. Vācijā, Altonā. Dien. Vācijas arm. 18. dragūnu pulkā. 1919.22.I. iest. Dzelzdivīzijā, pēc tās...
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2239
K, Ķ
Kačupes senkapi (Bābu kalns) atrodas Vīksnas pag. pie Sprogu (Kačupes) kapsētas un Pintuļiem. Viet. noz. arheoloģ. piem. Kalnis, Kaļņa ezers...
08 oktobris, 2013 Skatījumi:: 3426
L, Ļ
Lāce Palmīra (1948.8.VII.) – sabiedr. darbiniece. Dzim. Lazdukalna pag. Osā. Žēlsirdīgā māsa Rīgas 5. polikl., tad apv-bas Daiļrade darbin....
14 maijs, 2012 Skatījumi:: 2748

← Iepriekšējais 1 / 3 Nākošais
1 2 3(Page 1 of 3)