Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aizsargājamie dabas objekti
Dabas liegums „Stompaku purvs”
Dabas lieguma „Stompaku purvi” aizsardzības sākums ir 1977.gads. Valsts nozīmes dabas liegums izveidots 1999.gadā. „Stompaku...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2766
Dabas liegums „Vjadas meži”
Dabas liegums, Natura 2000 teritorija „Vjadas meži” dibināts 2004.gadā. Tas atrodas Austrumlatvijas zemienē vairāk nekā 100 metrus virs...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2110
Dabas liegums „Zodānu purvs”
Dabas liegums „Zodānu purvs” dibināts1977.gadā, Natura 2000 teritorija, atrodas Žīguru pagastā. Lieguma kopējā platība ir 98 ha. Tas ir...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1727
Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
Dabas liegums ”Badnovas (Vecumu) purvs” dibināts 1977.gadā, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas parkā -Vecumu meži). Lieguma platība...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1775
Dabas parks „Numernes valnis”
Dabas parks „Numernes valnis” dibināts 2004.gadā.Saskaņā ar projekta Emerald/Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu”...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2198
Dabas parks „Vecumu meži”
Dabas parks „Vecumu meži” ietilpst dabas liegums - Badnovas(Vecumu) purvs, Natura 2000 teritorija. Dabas parks dibināts 2004.gadā,...
02 aprīlis, 2009 Skatījumi:: 2391
Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
Stiglovas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis - īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu...
20 janvāris, 2021 Skatījumi:: 4513
Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
Vietējas nozīmes dabas liegums, „Liepnas upes ieleja” izveidots 1997. gadā Žīguru pagastā pie Katlešiem. Ekotūrisma maršruts. Liegumā ir...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2492
Medņu (Ruduku) dižakmens
Medņu (Ruduku) dižakmens liegums dibināts 1987.gadā. No 1991.gada (Ministru kabineta noteikumi Nr. 175) pieskaitāms aizsargājamiem ģeoloģiskiem un...
01 aprīlis, 2009 Skatījumi:: 2405
Ploskīnes Lielais Vella akmens
Ģeoloģiskais piemineklis Ploskīnes Lielais Vella akmens atrodas Balvu rajona, Bērzkalnes pagastā, apmēram 0,5 km no Ploskines ciema. Akmens ir...
01 aprīlis, 2009 Skatījumi:: 2734

Iepriekšējais 2 / 2 Nākošais →
1 2(Page 2 of 2)