Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aizsargājamie dabas objekti
Dabas liegums „Stompaku purvs”
Dabas lieguma „Stompaku purvi” aizsardzības sākums ir 1977.gads. Valsts nozīmes dabas liegums izveidots 1999.gadā. „Stompaku...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2641
Dabas liegums „Vjadas meži”
Dabas liegums, Natura 2000 teritorija „Vjadas meži” dibināts 2004.gadā. Tas atrodas Austrumlatvijas zemienē vairāk nekā 100 metrus virs...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2014
Dabas liegums „Zodānu purvs”
Dabas liegums „Zodānu purvs” dibināts1977.gadā, Natura 2000 teritorija, atrodas Žīguru pagastā. Lieguma kopējā platība ir 98 ha. Tas ir...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1658
Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
Dabas liegums ”Badnovas (Vecumu) purvs” dibināts 1977.gadā, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas parkā -Vecumu meži). Lieguma platība...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1709
Dabas parks „Numernes valnis”
Dabas parks „Numernes valnis” dibināts 2004.gadā.Saskaņā ar projekta Emerald/Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu”...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2131
Dabas parks „Vecumu meži”
Dabas parks „Vecumu meži” ietilpst dabas liegums - Badnovas(Vecumu) purvs, Natura 2000 teritorija. Dabas parks dibināts 2004.gadā,...
02 aprīlis, 2009 Skatījumi:: 2273
Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
Vietējas nozīmes dabas liegums, „Liepnas upes ieleja” izveidots 1997. gadā Žīguru pagastā pie Katlešiem. Ekotūrisma maršruts. Liegumā ir...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2260
Medņu (Ruduku) dižakmens
Medņu (Ruduku) dižakmens liegums dibināts 1987.gadā. No 1991.gada (Ministru kabineta noteikumi Nr. 175) pieskaitāms aizsargājamiem ģeoloģiskiem un...
01 aprīlis, 2009 Skatījumi:: 2265
Ploskīnes Lielais Vella akmens
Ģeoloģiskais piemineklis Ploskīnes Lielais Vella akmens atrodas Balvu rajona, Bērzkalnes pagastā, apmēram 0,5 km no Ploskines ciema. Akmens ir...
01 aprīlis, 2009 Skatījumi:: 2086
Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Stiglavas atsegumi”
Stiglavas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis - īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu augšdevona...
28 novembris, 2018 Skatījumi:: 3718

Iepriekšējais 2 / 2 Nākošais →
1 2(Page 2 of 2)