Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aizsargājamie dabas objekti
Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene" izveidots 2004. gada 8. aprīlī tas ir Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija – Natura...
02 aprīlis, 2009 Skatījumi:: 2246
Dabas liegums “Pededzes lejtece”
Liegums dibināts 1999.gadā, no 2004.gada „Natura 2000” teritorija, ietilpst starptautiskas nozīmes mitrājā "Lubānas mitrāju...
03 aprīlis, 2009 Skatījumi:: 2290
Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
Orlovas purvs (Ērgļu purvs) Liegums dibināts 1977.gadā, tā teritorija aizņem apmēram 2791 ha. Atrodas Lazdulejas un Vectilžas pagastos. Orlovas purvs...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2967
Dabas liegums „Bērzpils purvs”
Dabas liegums „Bērzpils purvs” dibināts 1999.gadā, Natura 2000 teritorija, kas iekļauta starptautisko putniem nozīmīgo vietu sarakstā kā...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2571
Dabas liegums „Gruzdovas meži”
Dabas liegums “Gruzdovas meži”, 274 ha platībā, atrodas Balvu rajona Susāju pagastā.Tas izveidots 1999. gadā, lai saglabātu Latvijā retus...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2398
Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs dibināts 1999.gadā. Tā ir Natura 2000 teritorija un ietilpst starptautiskas nozīmes mitrājā...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2364
Dabas liegums „Motrines ezers”
Motrines ezers ir Natura 2000 teritorija. Tas ir viens no jaunākajiem dabas liegumiem Balvu rajonā Lieguma statuss piešķirts 2004.gadā aprīlī....
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2067
Dabas liegums „Pokratas ezers”
Dabas liegums, Natura 2000 teritorija „Pokratas ezers” izveidots 1977.gadā. Liegums izveidots peldošā ezerrieksta Trapa natans...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2942
Dabas liegums „Posolnīca"
Valsts nozīmes dabas liegums dibināts 2004. gadā, laika periodā no 1986. līdz 2003. gadam tā bija vietējas nozīmes aizsargājama teritorija. Kopš...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2042
Dabas liegums „Pārabaine”
Dabas liegums Pārabaine dibināts 1999.gadā, Natura 2000 teritorija, ietilpst starptautiskas nozīmes mitrājā "Lubānas mitrāju komplekss" un...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1895

← Iepriekšējais 1 / 2 Nākošais
1 2(Page 1 of 2)