Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bibliotēkas
Lazdukalna pagasta bibliotēka
Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka, toreiz Lazdukalna ciema bibliotēka, dibināta 1967. gadā. Pirmais ieraksts bibliotēkas fondu summārās uzskaites...
06 novembris, 2019 Skatījumi:: 1859
Lazdulejas pagasta bibliotēka
Arhīvā nav atrasti dokumenti par Lazdulejas pagasta bibliotēkas dibināšanu, bet bibliotēkas inventāra grāmatā pirmais ieraksts datēts ar 1951....
06 novembris, 2019 Skatījumi:: 1734
Medņevas pagasta bibliotēka
p.n. Medņeva, Semenova LV-4586 Pirmo reizi Medņevas novada vēsturē 1948.gadā tika nodibināta bibliotēka. Tā atradās Aizgalīnes ciema tautas namā....
06 novembris, 2019 Skatījumi:: 1844
Rekavas bibliotēka
Rekova, Šķilbēnu pagasts. LV-4587 Rekavas bibliotēkas izveidošanās saistīta ar norisēm Šķilbēnu pagasta vēsturē. Laika periodā no 1949. -1960....
06 novembris, 2019 Skatījumi:: 1833
Rugāju novada bibliotēka
p.n. Rugāji, Balvu rajons, LV - 4570 Rugāju ciema bibliotēku dibināja Rugāju ciema izpildu komiteja 1951. gadā. Bibliotēka atradās 1934. gadā celtā...
06 novembris, 2019 Skatījumi:: 1842
Skujetnieku bibliotēka
Lazdukalna pagasta 2. bibliotēka, tagad Skujetnieku bibliotēka, dibināta 1953. gada 3. jūlijā ar Balvu darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas...
06 novembris, 2019 Skatījumi:: 1819
Susāju bibliotēka
Viļaka, Tautas ielā 6 LV-4583 Susāju pagasta bibliotēka dibināta 1955. gadā. Par to liecina Abrenes rajona Darbaļaužu deputātu padomes IK 1955. gada...
17 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1720
Tikaiņu bibliotēka
p.n. Rugāji, Tikaiņos LV-4570 Rugāju pagasta 2. bibliotēka dibināta1969. gada septembrī Rugāju ciema padomes Ždanova v.n. kolhozā. Bibliotēka...
06 novembris, 2019 Skatījumi:: 1738
Tilžas pagasta bibliotēka
Tilža, Brīvības ielā 3 LV -4572 Tilžas pagasta bibliotēka varētu būt dibināta 1944. gadā, bet precīzu ziņu par tās vēsturi nav. Alūksnes zonālā...
24 novembris, 2016 Skatījumi:: 1937
Upītes bibliotēka
p.n. Šķilbēni, c. Upīte , Akas laukums 4, LV- 4587 Upītes bibliotēka dibināta 1953. gadā kā Staļina vārdā nosauktā kolhoza bibliotēka. Par...
06 novembris, 2019 Skatījumi:: 1776

Iepriekšējais 2 / 3 Nākošais
1 2 3(Page 2 of 3)