Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bibliotēkas
Baltinavas pagasta bibliotēka
p.n. Baltinava, Baltinavā, Kārsavas ielā 16, LV – 4594 Baltinavas pagasta bibliotēka varētu būt dibināta 1944. gadā. Par to liecina dokuments...
17 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1911
Balvu bērnu bibliotēka
Balvu bērnu bibliotēka dibināta 1952. gadā. Balvu rajona TDP izpildu komitejas lēmums Nr. 321, sēdes protokols Nr. 20 par bērnu bibliotēkas...
27 septembris, 2018 Skatījumi:: 2241
Balvu centrālā bibliotēka
Balvi, Tirgus ielā 7, LV - 4501 1922. gadā Balvu miestā nodibināta bibliotēka ar nosaukumu - Balvu pagasta bibliotēka. (Latvijas bibliotēku padomes...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2893
Balvu pagasta bibliotēka
Balvu pagasts, Naudaskalns LV-4561 Balvu pagasta bibliotēka sākotnēji dibināta kā Silamalas ciema padomes Silamalas ciema bibliotēka. Dokumentu par...
17 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1805
Briežuciema pagasta bibliotēka
"Dīķmalas", Briežuciems, Balvu rajons LV-4595 Abrenes rajona DDP izpildu komiteja 1951. gada 12. jūnijā nolēma Kvašņevas ciema padomē...
17 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1941
Bērzkalnes pagasta bibliotēka
Bērzkalnes pagasta bibliotēka ( līdz 1992.gadam Ploskenes ciema bibliotēka) 1951. gada 7. janvārī tagadējā Bērzkalnes pagasta teritorijā (toreiz...
24 novembris, 2016 Skatījumi:: 1820
Bērzpils pagasta bibliotēka
Bērzpilī, Dārza ielā 12a-8, p.n. Bērzpils, LV - 4576 Bērzpils pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Tā atradās Domopolē 1867. gadā celtajā skolas...
17 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2331
Krišjāņu pagasta bibliotēka
p.n. Krišjāņi, Balvu rajons LV - 4574 Ir ziņas, ka Krišjāņu pagasta bibliotēka dibināta ap 1951. gadu, lai gan dokumenti par dibināšanu Alūksnes...
30 novembris, 2016 Skatījumi:: 2200
Kubulu pagasta bibliotēka
Kubulu pag., Kurna, Balvu 15 LV-4566 Kubulu bibliotēka dibināta 1951. gadā . Par to liecina Balvu rajona DDP izpildu komitejas 1951.gada 26. jūlija...
17 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1838
Kupravas pagasta bibliotēka
Kupravas ciema bibliotēka dibināta 1953. gadā. (Abrenes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1954.gada 18. februāra lēmumu Nr.71,...
29 novembris, 2016 Skatījumi:: 2040

← Iepriekšējais 1 / 3 Nākošais
1 2 3(Page 1 of 3)