Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Literāti
Līvzemnieks Viktors
Dzejnieks un prozaiķis Līvzemnieks Viktors (īst. v. Viktors Liuzenieks) dzimis 1936. gada 2. martā Rīgā strādnieku ģimenē. Mācījies Rīgas 24....
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 2666
Manteifelis Gustavs
Publicists, vēsturnieks, etnogrāfs, folklorists un izdevējs Dzimis 1832. gada 18. novembrī Dricānu muižā (tagad Rēzeknes rajons) pārpoļotu vācu...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 3578
Martuževa Broņislava
Dzejniece, folkloras teicēja, komponiste Dzimusi 1924. gada 8. aprīlī Domopoles (tagad Lazdukalna ) pagasta Slavītu ciemā Helēnas un Jāņa Martuževu...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 4129
Mežābele Santa
Skolotāja, literāte Antoņina Ločmele dzimusi 1941. gada 3. decembrī Balvu rajona Vectilžas pagastā Lutenānu ciemā sīkzemnieku Antona un...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 3331
Pastors Antons
Dzimis 1911. gada 24. jūlijā. Pēc Pirmā pasaules kara viņa vecāki iegūst jaunsaimniecību Kubulu pagasta "Briedīšos. Antons mācās Kubulu 4. klasīgajā...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 2000
Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
Literāts, mākslinieks, latgaliskās kultūrvides uzturētājs Dzimis 1918. gada 3. jūnijā Baltinavā. Sešu gadu vecumā zaudējis tēvu un nodots...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 2449
Prancāns Uldis
Literāts, žurnālists, pedagogs Dzimis 1964.gada 23.aprīlī Balvos. Tēvs gāja bojā, kad Uldim bija tikai seši gadi, tāpēc māte abus dēlus izaudzināja...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 2597
Putniņš Reinholds Valdemārs
Zinātnieks, literāts Dzimis 1881.gada 1.septembrī Bērzpils pagasta Vārguļu mājās. Pirmo izglītību guvis Domopoles (tagad Bērzpils) pagasta Strūžānu...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 2683
Rasa Jānis
Literāts, ekonomists Rasa Jānis (īst.v. Vitauts Gulbis) dzimis 1928. gada 11. oktobrī Balvu pagasta Centramuižā. 1948. gadā beidzis Balvu...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 2553
Rundzāns Valerijans
Literāts Dzimis 1930. gada 1. februārī Balvu rajona Viļakas pagasta Ūlasu ciemā zemnieku ģimenē, kur tēvam piederēja 10 ha zemes. Četrus gadus...
27 decembris, 2021 Skatījumi:: 2309

Iepriekšējais 4 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 4 of 6)