Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Literāti
Aleksejevs Aleksandrs
Literāts Dzimis 1936. gada 30. maijā Kubulu pagasta Vladimirovā. Mācījies Balvu viduskolā. Deviņpadsmit gadu vecumā Aleksandrs devies uz Rīgu un...
21 maijs, 2019 Skatījumi:: 2061
Andžāne Veneranda
Skolotāja, sabiedriskā darbiniece, literāte Dzimusi 1940. gada 7. jūlijā Balvu rajona Tilžas pagasta "Tokos" kā pirmais bērns zemnieku...
13 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 2452
Apšeniece Akula Leontīne
Dzejniece Leontīne Apšeniece Akula dzimusi 1939. gada 15. janvārī Balvu rajona Bērzpils pagasta "Javeniekos" Bronislavas un Jāzepa...
29 novembris, 2018 Skatījumi:: 5250
Atpile-Jugane Ineta
Dzejniece, kultūras darbiniece Dzimusi 1977.gada 12.novembrī Balvu raj. Bērzpils pagasta Golvaros Ināras un Antona Atpiļu ģimenē. Šobrīd dzīvo...
02 februāris, 2017 Skatījumi:: 3299
Benislavska Konstance
Dzejniece Dzimusi 1747. gada 6 janvārī. Nākusi no nabadzīgas poļu muižnieku Riku (Ruck) dzimtas. Konstance ļoti jauna apprecējusies ar Pēteri...
14 maijs, 2019 Skatījumi:: 3150
Bertholde Broņislava
Literāte, žurnāliste Dzimusi 1950. gada 14. novembrī Baltinavas pagastā. Apmēram gadu pēc dzimšanas mājas, kurās viņa nāca pasaulē, tika pārdotas...
05 februāris, 2013 Skatījumi:: 1913
Berķe Dženija
Audēja, literāte Dzimusi 1960.gada 27.maijā Lazdulejas pagasta "Stīgās". Mācījusies Vectilžas pamatskolā un Baltinavas vidusskolā. ...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 2723
Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
Dzejniece, atdzejotāja Dzimusi 1975.gada 30.novembrī Balvos, bet bērnibu pavadīja Rugāju pusē. Mācījusies Eglaines pamatskolā, vēlāk arī Tirzas...
01 marts, 2018 Skatījumi:: 619
Boldāns Pēteris (Aussalīts)
Literāts Dzimis 1951.gada 20.jūnijā Briežuciema pagasta Aussalas ciemā. Mācības uzsāka turpat Aussalas pamatskolā, bet no 1962.gada turpināja...
06 novembris, 2017 Skatījumi:: 634
Bužs Andrejs
Dzimis 1932.gada 1.decembrī Balvu pagasta Žaugupes ciemā pasta ierēdņa Pāvela Buža un viņa sievas Marijas ģimenē. Andreja dzimšanas apliecībā gan...
05 februāris, 2013 Skatījumi:: 2100

← Iepriekšējais 1 / 5 Nākošais
1 2 3 4 5(Page 1 of 5)