Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krucifiksi
Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Delveru mājām
Krucufikss uzstādīts Delveru Pētera mājās 90.gadu sākumā. Iesvētījis prāvests V.Erels Foto: R.Cibule (2008 un 2019)
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1315
Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Vilciņas mājām
Pāliņu ciema otrs krucifikss uzstādīts pie Annas Vilciņas mājām netālu no ceļa. Krustu izgatavojis Andris Vilciņš. Rūpi par krusta apkārtnes...
07 marts, 2009 Skatījumi:: 1370
Bērzpils pagasta Vecpils krucifikss
Krucifikss Bērzpils pagasta Vecpilī atrodas ceļmalā netālu no Bēržu baznīcas pretī Tūmiņu (agrāk Lazdiņu) mājām. Krusts sākotnēji uzstādīts (stāsta...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1615
Bērzpils pagasta Zosulu krucifikss
Krucifikss atrodas Zosulos lielceļa Bērzpils - Krišjāņi labajā pusē Keibas upes kreisajā krastā apmēram 20 m no upes un 50 m no ceļa. Iesvētīts...
11 jūnijs, 2011 Skatījumi:: 1459
Krišjāņu pagasta krucifikss pie baznīcas
Krucifikss pie Krišjāņu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas uzcelts laikā, kad draudzi apkalpoja priesteris Felikss Šneveļs. Krustu...
26 marts, 2020 Skatījumi:: 1429
Krišjāņu pagasta Naglīšu krucifikss
Krucifikss Krišjāņu pagasta Naglīšos atrodas lielceļa Krišjāņi - Bērzpils labajā pusē ap 2 km no Krišjāņu pagasta centra pie kādreizējām Šadru...
26 marts, 2020 Skatījumi:: 1598
Krišjāņu pagasta Purviņu krucifikss
Krucifikss uzstādīts pie Boleslava Zelča mājām Vija Martuzāne, kura tagad ir uzņēmusies Purviņu krucifiksa apkopšanu, stāsta, ka krucifikss...
19 jūlijs, 2022 Skatījumi:: 1387
Krišjāņu pagasta Žogu krucifikss
Krucifikss Krišjāņu pagasta Žogos pie Pētera Dunča (1940.-2019.) mājām uzstādīts 1994. gadā. 2008.gadā tas atjaunots Žogu krucifiksa vecā vieta...
26 marts, 2020 Skatījumi:: 1437
Kubulu pagasta Centra krucifikss
2006. gada pavasarī pēc pagasta iedzīvotāju lūguma Kubulu pagastā tika uzcelts jauns krucifikss, kas arī atrodas Kurnas ciemā - centrā pretī pagasta...
20 janvāris, 2021 Skatījumi:: 1419
Kubulu pagasta Kurnas krucifikss
Vecākais krucifikss Kurnā, pēc vietējo iedzīvotāju atmiņām, jau ir bijis 30. gados. Vēl nekopts stāvējis arī 60., 70. gados, tad iznīcināts. Pēc...
26 marts, 2020 Skatījumi:: 1506

Iepriekšējais 4 / 12 Nākošais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...(Page 4 of 12)