Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krucifiksi
Bērzpils pagasta Beļausku krucifikss pretī Sudarovu mājām
Beļausku krucifikss Bērzpils pagastā atrodas uz ceļa Bērzpils – Tilža, ap 300 m no šosejas Balvi - Rēzekne. Krucifikss varētu būt uzstādīts pagājušā...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1597
Bērzpils pagasta Bērziešu krucifikss
Krucifikss atrodas Bērzpilī braucot pa Līvānu ielu. Par krucifiksa izgatavošanu un uzstādīšanu rūpējās Jānis Poševs. Iesvētījis prāvests O.Misjūns...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 53
Bērzpils pagasta centrā
Krucifikss Bērzpils pagasta centrā, pretī daudzdzīvokļu mājām uzstādīts 1999. gada maijā To iesvētījis Bēržu draudzes prāvests Vaclavs Ereļs. Šinī...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1509
Bērzpils pagasta Domopoles krucifikss
Domopoles krucifikss atrodas Bērzpils pagastā pie Šusteres Anitas mājām. Lai iekārtotu krusta vietu, tika izcirsti krūmi, pievesta zeme....
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1513
Bērzpils pagasta Golvaru krucifikss
Golvaru krucifikss uzstādīts uz Annas Dundenieces zemes ceļa Bērzpils -Tilža labajā pusē Golvaru ciemā 1998.gadā. Agrāk šajā ciemā bijuši divi...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1546
Bērzpils pagasta Javenieku krucifikss
Javenieku krucifikss atrodas Bērzpils pagasta Javenieku ciemā 5 km no Bērzpils centra ceļa Baka - Zosuli labajā pusē. Krucifikss Javeniekos bija...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1400
Bērzpils pagasta krucifikss baznīcas dārzā
Foto: R.Cibule (2008); 4.,5.foto - (2019)
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1412
Bērzpils pagasta Masalnieku krucifikss
Krucifikss atrodas ceļa Bērzpils - Krišjāņi kreisajā malā Masalnieku ciemā pie Proļu mājām. Uzstādīts 2001.gadā prāvesta V.Ereļa laikā. Par...
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 44
Bērzpils pagasta Mašņikovu krucifikss
Krucifikss uzstādīts Gabrānos pie Mašņikovu Marcijanas (agrāk Volkovu Albīnas) mājām ceļa Bērzpils - Krišjāņi labajā pusē. Atjaunots 1989.gadā....
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1438
Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Berkeļu mājām
Pāliņu krucifikss atrodas Bērzpils pagasta Pāliņu ciemā pie Berkeļu mājām. Krusts atjaunots 1998. gadā, bet uzstādīts nedaudz citā vietā kā...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1456

Iepriekšējais 3 / 12 Nākošais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...(Page 3 of 12)