Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krucifiksi
Briežuciema pagasta Augstasila krucifikss
1.foto no VKPAI fonda (20.gs.90.gadi); 2.,3.foto R.Cibule (2008); 4.foto R.Cibule (2019)
25 marts, 2020 Skatījumi:: 1516
Briežuciema pagasta Bēliņu krucifikss
Krucifiksu uzstādījuši Apšenieku ģimenes locekļi 1994.gadā 2018.gadā krucifikss iekļauts "Latvijas ainavu dārgumu" sarakstā 1..foto no...
26 marts, 2020 Skatījumi:: 1484
Briežuciema pagasta Dravenieku krucifikss
Krucifikss atrodas Lazdulejas ciemā pie Dravenieku mājām. Tas ir aiz Cērpenes krustojuma Rekavas virzienā. Krucifiksu 2007.gadā uzstādījusi Celina...
25 marts, 2020 Skatījumi:: 1406
Briežuciema pagasta Dukuļevas krucifikss
Krucifikss Briežuciema pagasta Dukuļevā uzcelts aptuveni ap 1840.-1850. gadu. Iespējams,ka cēlājs varētu būt Jāzeps Slišāns. Ilgus gadus krucifiksu...
16 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1486
Briežuciema pagasta Ploskenes krucifikss
Krucifikss Briežuciema pagasta Ploskenes ciemā uzcelts ap 1860.-1870. gadu. To varētu būt cēlis Antons Supe vai pat viņa tēvs, kura vārds nav...
25 marts, 2020 Skatījumi:: 1466
Briežuciema pagasta Štikunovas krucifikss
Krucifikss Briežuciema pagasta Štikunovā sākotnēji uzstādīts 1936. gada martā, kad māju saimnieka krusttēvs Voiciks Supe tika iesvētīts par...
25 marts, 2020 Skatījumi:: 1555
Bērzkalnes pagasta Krievkalnu krucifikss
Krucifikss Krievkalnos atrodas pie “Mežsargu” mājām, tas ir, virzienā no Balviem uz Baltinavu aiz Babānu pieturas uzreiz mežā pa labi. Saimnieki...
26 marts, 2020 Skatījumi:: 35
Bērzkalnes pagasta Silakroga krucifikss
Krucifikss Vancānu mājas pagalmā uzstādīts 90.gadu sākumā. Kristus figūru veidojis mākslinieks Andrejs Rancāns, krucifiksu iesvētījis prāvests Jānis...
26 marts, 2020 Skatījumi:: 1331
Bērzpils pagasta Augstaru krucifikss
Krucifikss uzstādīts Augstaros pie Ikstenu Jāņa mājām. Krusts atjaunots un iesvētīts 1994.gadā. Par godu mātes - garīgās dziedātājas Genovefas...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1271
Bērzpils pagasta Beļausku krucifikss pie Svelpes mājām
Beļausku krucifikss 2 atrodas ceļa Bērzpils - Tilža labajā pusē pie Aleksandra Svelpes (miris) meitas Ingrīdas mājām aptuveni 1 km no šosejas Balvi -...
19 jūlijs, 2022 Skatījumi:: 1383

Iepriekšējais 2 / 12 Nākošais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...(Page 2 of 12)