Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kapu pieminekļi - tēlniecības darbi
Bakarovas kapsēta
Kapa piemineklis - tēlniecības darbs Kornejam Stanislavam (1900 -1963) Šķilbēnu pagasta Bākarovas kapsētā Foto - V.Irbīte
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1792
Balvu pilsētas katoļu draudzes (Rozu) kapsēta
Kapa piemineklis - tēlniecības darbs Rozālijai Dadžāns (1882 - 1937) Kapa piemineklis Annai Ziemelei (1927 - 1986) Foto: I.Bobrova
04 novembris, 2009 Skatījumi:: 1580
Balvu pilsētas luterāņu draudzes kapsēta
Kapa piemineklis - tēlniecības darbs Dainim Kivkucānam. Piemineklī iegravēta roka ar lāpu Foto: I.Bobrova
04 novembris, 2009 Skatījumi:: 1588
Balvu pilsētas pareizticīgo draudzes kapsēta
Kapa piemineklis - tēlniecības darbs Ozoliņa ģimenei. Piemineklis kā koka stumbrs ar četriem nogrieztiem atzariem un saknēm zemē. Iegravētais teksts...
04 novembris, 2009 Skatījumi:: 1455
Breksenes kapsēta
Piemineklis priesterim Miķelim Jermacānam (1911-1986) Baltinavas pagasta Breksenes kapsētā. Uzstādīts 20. gs . 80. gadu beigās. Piemineklī Dievmātes...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1700
Bēržu kapsēta
Kapa piemineklis -tēlniecības darbs priesterim Jānim Ostrovskim (1887.-1959) Bērzpils pagasta Bēržu kapsētā Foto - V.Irbīte
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1685
Cūkusalas kapsēta
Kapa piemineklis Antonijai Priedeslaipai Rugāju pagasta Cūkusalas kapos. Strēlveida akmens, augšdaļā regulāras formas krusts. Akmens vidusdaļā...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1640
Garosilu kapsēta
Kapa piemineklis Kārlim un Alvīnei Krieviņiem Lazdukalna pagasta Garosilu kapos. Piemineklis veidots no betona. Attēlota sēdoša sieviete ar puķu...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1896
Merkuzīnes kapsēta
Kapa piemineklis Henriham Kozlovskim Antona d. (1935-1994) Baltinavas pagasta Merkuzīnes kapsētā Foto - V. Irbīte
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1693
Piemineklis Ontonam Slišānam
2012.gadā Upītes kultūrvēstures muzejs izsludināja konkursu Ontona Slišāna pieminekļa skicei. Par labāko tika atzīts tēlnieka Vitālija Peļņas darbs...
27 janvāris, 2014 Skatījumi:: 1060

← Iepriekšējais 1 / 2 Nākošais
1 2(Page 1 of 2)