Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Arheoloģijas pieminekļi
Skandīnes senkapi
Atrodas Medņevas pagastā ap 1 km ziemeļrietumos no Skandīnes ciema, valsts mežā. Senkapu uzkalniņš izstiepts ziemeļu - dienvidu virzienā. Tā garums...
17 decembris, 2007 Skatījumi:: 1529
Slaveitu senkapi
Atrodas Lazdukalna pagastā pie Slaveitu kapsētas un Osas ceļa. Aptuveni senkapu aizsardzības zonas izmēri ir 100 X 50 m. To teritorija visumā...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1532
Slotukalna senkapi (kara kapi)
Atrodas Medņevas pagastā starp Slotukalna un Olūtovas ciemiem. Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā atrodamas A. Auzānes 20. gs. 30. gados...
17 decembris, 2007 Skatījumi:: 1565
Upesgala apmetne
Apmetne atrodas Bērzpils pagastā Ičas vecupes labajā krastā. 1964. un 1990. gadā izrakums veica I. Loze. Upesgala līča apmetne kopā ar Kvāpānu I un...
17 decembris, 2007 Skatījumi:: 1666
Varenes kalns - senkapi
Atrodas Bērzpils pagastā pie vidusskolas. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīvā atrodas 1923.gada ziņas par Varenes kalnu, kurā esot...
17 decembris, 2007 Skatījumi:: 2026
Viļakas senkapi
Senkapi atrodas Viļakas pilsētā Abrenes ielā 17. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā ir A. Auzānes sniegtās ziņas par to,ka 1926. gadā,...
17 decembris, 2007 Skatījumi:: 1584
Čušļu senkapi (kara kapi)
Atrodas Rugāju pagasta Rugāju - Tilžas ceļa kreisajā pusē Čušļu ciemā pie Čušļu kapsētas. Uzkalniņu grupu veido 19 ieapaļi dažāda izmēra uzkalniņi....
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1549
Ķeibenieku senkapi (kara kapi)
Atrodas Tilžas pagasta Ķeibenieku ciemā ap 300 m dienvidaustrumos no Āboliņu mājām. Senkapi ir smilšains paugurs orientēts dienvidaustrumu -...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1501

Iepriekšējais 6 / 6 Nākošais →
1 2 3 4 5 6(Page 6 of 6)