Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Arheoloģijas pieminekļi
Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
Atrodas Rugāju pagasta Melnolīdumu ciemā Vārnienes upes kreisajā krastā netālu no ceļu Dubļukalns-Tilža un Balvi - Rēzekne krustojuma. Senkapu kalns...
29 novembris, 2007 Skatījumi:: 1447
Miezāju senkapi (kara kapi)
Senkapi atrodas Vīksnas pagastā pie Miezāju kapsētas Pokuļovas ciemā. Senkapu precīzas robežas nav noteiktas, bet aptuveni aizsardzības zonas izmēri...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1630
Mistra kalns
Tas atrodas Šķilbēnu pagasta Porskovas ciemā uz DR 2 km no Rekovas. Tas ir reljefā norobežots ieapaļš kalns, kas atrodas strauta veidotas ielejas...
18 decembris, 2007 Skatījumi:: 1814
Osas apmetne
AApmetne atrodas Balvu rajona Lazdukalna pagasta Osā, Piestiņas upītes krastā. Izrakumus šeit 1964., 1969., 1981.un 1982. gadā veica F. Zagorskis. ...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1990
Piestiņas apmetne
Atrodas Balvu rajona Lazdukalna pagastā Piestiņas vecupes kreisajā krastā, 2,5 km lejpus Osas. 20. gs. 60. gados, padziļinot un iztaisnojot...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1548
Pilskalns
Atrodas Balvu pagasta Pilskalnu ciemā pie Sarkaņu mājām. Pilskalnu pirmo reizi zinātniskajā literetūrā 1928. gadā minējis E. Brastiņš, uzskatot to...
13 februāris, 2010 Skatījumi:: 1649
Puncuļevas pilskalns
Atrodas Baltinavas pagasta Puncuļevas ciemā uz garas smilšu kaupres, kas pa mežiem stiepjas no Puncuļevas līdz Numernei. Pilskalns ierīkots uz šīs...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1636
Raču Raganu kalns
Kulta vieta Medņevas pagasta Račos. Pirmās ziņas par šo vietu iegūtas pirms 2. pasaules kara, kad Pieminekļu valdes līdzstrādnieki Abrenes apriņķī...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2098
Rijnieku senkapi
Atrodas Kubulu pagastā Pērkonu ezera krastā ap 50 m no ziemeļaustrumu krastmalas. Senkapu uzkalniņa rietumu malā ir veca kapsēta. Uzkalniņa lielums...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1711
Salas senkapi (Mēra kapi)
Atrodas Bērzpils pagasta Salas ciemā, ceļa labajā pusē, ejot no Ičas upes tilta. Tie ir izvietoti trīsstūrveida paugurā, kura izmēri ap 50 x 30 m....
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1699

Iepriekšējais 5 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 5 of 6)