Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Arheoloģijas pieminekļi
Lagažas apmetne
Lagažas apmetne atrodas Lubānas klānos Lazdukalna pagasta teritorijā pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas ietekas Aiviekstē. Tā ir...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1686
Lavošnieku senkapi
Atrodas Vecumu pagastā Lavošnieku ciemā. 1978. gadā, aptaujājot vietējos iedzīvotājus, arheologs J. Urtāns uzzinājis, ka vēl pirms gadiem 50 -60...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1537
Lašku senkapi (Zviedru kapi)
Atrodas Medņevas pagasta Lašku ciemā starp Circeņu mājām, Rekovas - Viļakas ceļa labajā pusē ap 20 m no lielceļa. Vietējie iedzīvotāji stāstījuši,...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1706
Lieparu senkapi
Atrodas Lazdukalna pagasta Lieparu ciemā ziemeļaustrumos no Lieparu kapsētas un sākas tūlīt aiz kapsētas žoga. Tie ir 10.-14. gs.senkapi. Šajā vietā...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1766
Loginu senkapi
Atrodas Medņevas pagastā pie Šķilbēnu pagasta Loginu ciema robežas. Uzkalniņu kapulauks izvietots Z - D virzienā ejošas augstienes ziemeļu galā...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1950
Lukstenieku senkapi (kara kapi)
Atrodas Baltinavas pagastā starp Alotāju kalnu un Puncuļevas pilskalnu, Baltinavas - Kārsavas ceļa labajā pusē. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1574
Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
Atrodas Balvu pagasta Lācupes ciemā pie Bisenieku mājām uz A no Balvu - Rugāju šosejas ap 100 m no tās. Starp šoseju un senkapu kalniņu ir zema...
10 marts, 2009 Skatījumi:: 1590
Mastarīgas senkapi (kara kapi)
Atrodas Lazdukalna pagasta Mastarīgas ciemā. Senkapu teritorija ir paliela un precīzi dabā līdz šim vēl nav noteikta. Tie novietoti ZR -DA virzienā...
28 novembris, 2007 Skatījumi:: 1634
Mašķu senkapi (kara kapi)
Senkapi atrodas Rugāju pagastā valsts mežā pie gandrīz pamestās Mašķu sādžas. Piekļūšana pie senkapiem iespējama pa meža ceļu , braucot no...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1492
Medņu senkapi
Atrodas Rugāju pagasta Medņos tūlīt aiz Vārnienes tilta Rugāju - Balvu ceļa labajā pusē. Tas ir neliels kalniņš, apaudzis ar sīkiem krūmiem, no kura...
18 decembris, 2007 Skatījumi:: 1470

Iepriekšējais 4 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 4 of 6)