Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Arheoloģijas pieminekļi
IČAS apmetne
Apmetne atrodas Bērzpils pagastā Ičas upes lejastecē – nelielā paaugstinājumā Ičas vecupes krastā.1938.-1939. gadā šeit izrakumus veicis E....
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2260
Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
Atrodas Medņevas pagasta Kangaru ciema malā. Pār zemieni paceļas ap 5m augsts un 100 X 40 m liels pakalns.Kangaru senkapi pazīstami no 1939. gada,...
13 februāris, 2010 Skatījumi:: 1730
Kapūnes senkapi
Atrodas Lazdukalna pagasta Aizupē, Rēzeknes - Gulbenes vecā lielceļa labajā pusē ap 3 km no Kapūnes. Nekāda reljefa paaugstinājuma šajā vietā nav....
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1646
Karaļa kaps -senkapi
Atrodas Medņevas pagastā, Loginu - Medņevas lielceļa kreisajā pusē, ap 100 m ziemeļaustrumos no Kozlovas ciema kapsētas. Pāri kalniņam gājusi sena...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1644
Kauguru kalns - pilskalns
Pilskalns atrodas Vīksnas pagastā pie Kupravas - Vīksnas ceļa, ziemeļrietumos no Makšinavas ciema. Tas izvietots uz šauras 20 X 100 m zemes...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1808
Kačupes senkapi (Bābu kalns)
Atrodas Vīksnas pagastā pie Puntuļu mājām pretī Kačupes kapsētai otrpus šaurumam, kas savieno abas Sprogu ezera daļas. Tautā tos sauc par Bābu...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1602
Keišu senkapi
Vietējais nosaukums- Bērzu kalns Atrodas Baltinavas pagasta Keišu ciemā, pie Keišu mājām Supenkas upītes malā Baltinavas - Briežuciema ceļa...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1764
Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
Atrodas Medņevas pagastā starp Kangaru un Kozlovas ciemiem. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā ir A. Auzānes 20. gs 30. gados sniegtās...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1657
Krišjāņu senkapi (kara kapi)
Atrodas Krišjāņu pagastā ap 0.7 km no centra, ceļa Krišjāņi - Bērzpils kreisajā pusē ap 200 m no lielā ceļa pie Zalužinsku mājām. Tas ir kalniņš...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1651
Kubulu senkapi
Atrodas Kubulu pagastā 8 km uz ZR no Balviem Pērkonu ezera ZR krastā, uz D no Pērkonu ciema. Vietējais nosaukums "kara kapi". Kapu lauks...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1645

Iepriekšējais 3 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 3 of 6)