Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Arheoloģijas pieminekļi
Cirnavas senkapi
Cirnavas senkapi atrodas Žīguru pagasta Cirnavas ciemā. Pirmos oficiālos izrakumus Cirnavas senkapos veicis Rauls Šnore 1932. gadā Latvijas...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1708
Daņilovkas senkapi
Senkapi atrodas Šķilbēnu pagasta Daņilovkas silā. 1951.- 1952. gada izrakumos pirmajā uzkalniņu grupā izpētīti 7 uzkalniņi. Tie formas ziņā atgādina...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2247
Derdziņu senkapi (kara kapi)
Atrodas Vīksnas pagastā pie Andžu mājām. Vietu pārbaudījis J. Graudonis un 1978. gadā apsekojis arheologs J. Urtāns. Viņam ziņas sniegusi vietējā...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1584
Domopoles senkapi - kara kapi
Senkapi atrodas netālu no Bērzīnes kalna, pie agrākās Domopoles muižas. Pazīstami jau no 1870.g. II.-12.gs. latgaļu uzkalniņu kapu lauks. Senkapu...
17 decembris, 2007 Skatījumi:: 1844
Donikavas senkapi (kara kapi)
Atrodas Tilžas pagastā Donikavas (Deņicavas) ciemā Tilžas- Baltinavas ceļa labajā pusē. Kalniņš apaudzis ar retām priedēm un citiem kokiem. Tā...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1545
Dzilnaskalna senkapi
Atrodas Šķilbēnu pagastā pie Plešavas kapsētas. 1952. gadā LPSR ZA VMKI arheoloģiskā ekspedīcija E. Šnores vadībā Dzilnaskalnā izpētīja divus...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1763
Dzirnavsalas apmetne
Atrodas Rugāju pagasta Mieriņos ap 1,5 km no Sietnieku mājām Pededzes upes kreisajā krastā. Te atrastas dažādas senlietas. Tās atrastas gan upes...
18 decembris, 2007 Skatījumi:: 1655
Ezersalas senkapi
Atrodas Vectilžas pagastā pie Ezersalām Kozupurvā (Stampāņu) purvā ap 1 km no Jugānu mājām purvainā mežā. Ir bijuši 9 uzkalniņi ap 8 - 9 m diametrā...
29 novembris, 2007 Skatījumi:: 1553
Golvaru viduslaiku kapsēta
Atrodas Bērzpils - Tilža ceļa labajā pusē, aptuveni 6 – 7 km no Bērzpils Ir cilvēku nostāsti, ka Golvaros pie kapsētas esot veci kapi. Tur...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 1832
Gribkovas senkapi
Atrodas Bērzpils pagastā Gribkovas ciemā ap 50 m DA no vecā šaursliežu dzelzceļa stigas. Zemes sastāvs ir gaiša smilts. Pēc vietējo ļaužu...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1503

Iepriekšējais 2 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 2 of 6)