Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baznīcas
Rugāju pareizticīgo baznīca
Pareizticīgie Balvu apkārtnē ieradās 20.gs. sākumā no Ostrovas, Opočkas apriņķa un Pleskavas guberņas, jo Pleskavas valsts zemes banka...
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 1879
Sinagoga Baltinavā
Baltinava - pagasta centrs Abrenes apriņķī. Pirmoreiz minēts 1760.gadā. Ebreju kopiena izveidojusies 19.gs. beigās. Iedzīvotāju skaits 1935.gadā -...
20 decembris, 2007 Skatījumi:: 1940
Sinagoga Balvos
Balvi - pilsēta Abrenes apriņķī. Pirmoreiz minēta 1224.gadā, miests izveidojies 1865.gadā, pilsētas tiesības kopš 1928.gada. Ebreji sāka apmesties...
22 janvāris, 2008 Skatījumi:: 1826
Sinagoga Viļakā
Viļaka - pagasta centrs Abrenes apriņķī. pirmoreiz minēts 13.gs. Pirmās ebreju apmetnes parādījās 18.gs. beigās. Iedzīvotāju skaits 1935.gadā - 1582,...
20 decembris, 2007 Skatījumi:: 1823
Sprogu katoļu baznīca
Baznīca atrodas Balvu rajona Vīksnas pagasta „Sprogās” Sprogu draudze ar Balvu prāvesta Benedikta Skrindas gādību tika nodibināta 1920.gadā....
11 decembris, 2019 Skatījumi:: 1959
Tilžas baptistu lūgšanu nams
Pirmie baptisti Tilžas pusē parādījušies 20.gadsimta sākumā. Īpaši baptistu aktivitātes palielinājās mācītāja Osvalda Blūmīša darbības laikā....
04 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1972
Tilžas katoļu baznīca
Tilžas (sākotnēji Kokarevas) draudze dibināta 1920.gadā. Tā izveidota, atdalot daļu sādžu no Bēržu un Baltinavas katoļu draudzēm. Baznīcu cēla...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 2548
Tilžas luterāņu baznīca
Pirms pirmā pasaules kara Kokorevas draudze bija apvienota ar Strūžānu - Stirnienes draudzi, un tika dēvēta par Ruskulovas daļu. Sākot ar...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 2575
Tilžas pareizticīgo baznīca
Tilžas pareizticīgo baznīca celta pēc 1895.gada projekta. Sākumā tā bijusi baznīcas skolas ēka, bet tā kā šajā apvidū bijis daudz pareizticīgo, tad...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 1882
Viļakas katoļu baznīca
Pēc Livonijas sadalīšanas Livonijas kara (1558.-1583.) rezultātā Latgale nonāca Polijas varā un Viļaka kļuva par liela novada - Marienhauzenas...
05 decembris, 2019 Skatījumi:: 3279

Iepriekšējais 2 / 3 Nākošais
1 2 3(Page 2 of 3)