Veina Albīna

Pedagoģe, folkloriste, sabiedriskā darbiniece, Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" vadītāja

Dzimusi 1931.gada 31.janvārī netālu no Viļakas, tagadējā Medņevas pagasta Raču ciemā četru bērnu ģimenē (triju brāļu māsa). Beigusi Viļakas vidusskolu un 1950. gadā turpat uzsākusi darba gaitas. Neklātienē pabeigusi Rīgas pedagoģisko institūtu un līdz 1986.gadam nostrādājusi Viļakas vidusskola. Par labu darbu 70.gadu beigās Albīnai Veinai pieškirts "Tautas Izglītības teicamnieka" goda tituls. 60.-70.gados A.Veina Viļakas kultūras namā un skolā vadījusi dramatisko ansambli un bijusi režisore vairāk kā 10 uzvedumiem. Pēc aiziešanas pensijā astoņus gadus nostrādājusi Rīgā par latviešu valodas pasniedzēju pieaugušajiem. 2003. gadā goda nosaukumu "Dižskolotāja" ieguvēja. Joprojām vada latviešu valodas kursus krievvalodīgajiem, ir aktīva sabiedriska un kultūras darbiniece.

Skolas laikā Albīna Veina dziedājusi korī, tad Balvu rajona skolotāju korī (1964 -1986), no 1985.gada - Viļakas etnogrāfiskajā ansamblī. Kopš 1996.gada Albīna Veina ir etnogrāfiskā ansambļa vadītāja (ansamblis iegūst vārdu "Abrenīte"), piedalījusies visos starptautiskajos folkloras festivālos "Baltica". Viņas vadībā izstrādāts projekts "Etniskā Abrenes novada tautas tērpa atdzimšana", kā rezultātā tapa 16 etnogrāfiski pareizi Abrenes novada tautas tērpi "Abrenītes" sievām.

1998.gada oktobrī Albīna Veina Viļakā nodibina nevalstisko organizāciju dāmu klubs „Marienhauzena”. Sākumā bija tikai 13 dāmas, tagad jau vairāk kā četrdesmit. 2008.gada vasarā vadīts projekts "Dari kopā ar mums - dzīvo interesantāk un vērtīgāk!", kur realizēja tādas aktivitātes kā "Tautasdziesma pret stresu", "Tautas medicīna un lauku pirts", "Jaunumi tradicionālajās rokdarbu tehnikās - šūšanā, izšūšanā, adīšanā, pērļošanā, vilnas velšanā'".

Ar 2005.gada 12.oktobra Ordeņu kapitula lēmumu Albīna Veina kļūst par Atzinības krusta Lielās sevišķās pakāpes goda zīmes īpašnieci. Par ieguldījumu kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanā un pilnveidošanā viņu 2006.gadā apbalvo ar Viļakas pilsētas Domes Atzinības rakstu. No 2007.gada 14.novembra ir Latvijas Ordeņu brālības biedre.

2009.gada decembrī Valsts Kultūrkapitāla fonds A.Veinai piešķir mūža stipendiju. 2021.gada 28.novembrī Albīna Veina devusies mūžības gaitās.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Veinas personīgā arhīva: A.Veina kopā ar A.Loginu un M.Sirmo pieņemšanā pie Valsts prezidentes (2000); A.Veina pie savām lilijām (2006)Raksta ID: 90
Atjaunināts: 05 janvāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 7
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Veina Albīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=90