Supe Līvija

Upītes etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja un vadītāja
Dzimusi 1952.gada 3.jūnijā Viļakā, tagad dzīvo Šķilbēnu pagasta Stabļevā. Mācījusies Viļakas vidusskolā, pēc tam Maltas sovhoztehnikumā par zootehniķi.
Pēc skolas beigšanas 1974.gadā sākusi strādāt kolhozā "Cīņa". Tā arī Līvija visu laiku par zootehniķi nostrādājusi - sākumā kolhozā, vēlāk paju sabiedrībā. Kad likvidējusies arī tā, strādājusi savā saimniecībā. Izaudzinājusi piecus bērnus. Tagad ir pensijā.
Upītes etnogrāfiskajā ansamblī dzied no 1981.gada. Ar kolektīvu izbraukājusi vai visu Latviju, pabijusi neskaitāmos folkloras pasākumos. Pēc ilggadējā ansambļa vadītāja Antona Slišāna aiziešanas mūžībā, Līvija Supe bieži bijusi tā, kas salasījusi ansambli uz mēģinājumiem un koncertiem.
Līvija agrāk dziedājusi Upītes vokālajā ansamblī, no 1998.gada dzied Šķilbēnu baznīcas korī. Viņa aktīvi piedalās arī dramatiskajā pulciņā, kas darbojas Upītes tautas namā
Līvija Supe ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Dziedāšana ar pusbalsu" un "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē"nesējām. Viņa stāsta, ka psalmu dziedāšanu apguvusi no mātes. Arī grāmata, no kuras dzied, pārgājusi mantojumā. Dziedāt psalmus parasti aicina savējie - kaimiņi vai paziņas, reti kad iet dziedāt pie svešiem. Taču pēdējā laikā ir bijuši pat gadījumi, kad psalmu dziedātājas  ir jāaicina pat no tālienes. Līvija novērojusi, ka psalmu dziedājumi atšķiras. Tas vērojams melodijās - Viļakā dziedātais atšķiras no Šķilbēnos dziedātā u.tml. Sievas parasti pulcējas tai mājā, kurā pirms nāves dzīvojis aizgājējs. Agrāk uzskatījuši, ka vēlamais dziedātāju skaits ir 12, taču bieži vien ir tā, ka neizdodas sapulcēties, tad dzied tik, cik sanākušas. Viena no sievām vada psalmus, pārējās piemērojas. Pēc psalmu dziedāšanas seko mielasts


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Līvija Supe (2011) - I.Bobrovas foto


Raksta ID: 894
Atjaunināts: 08 oktobris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Supe Līvija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=894