Bukša Elita

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1967.gada 20.jūnijā Briežuciema pagasta Aususalas ciemā divu bērnu ģimenē. Mācījusies Briežuciema pamatskolā un Malnavas sovhoztehnikumā par agronomu. Pēc skolas atgriezusies Briežuciemā un strādājusi par iecirkņa agronomu. No 1989.gada līdz 1992.gadam Elita bija individuālā sektora piena savācēja Briežuciemā, pēc tam - paju saimniecības "Briežuciems" kluba vadītāja. 1993.gadā apprecējās. Tā kā tai laikā arī tika nodibināta zemnieku saimniecība, tad turpināja strādāt savā saimniecībā.
1998.gadā ģimene pārcēlās uz Šķilbēnu pagasta Porskovu, kur saimnieko arī šobrīd.
Ar dziesmu Elita draugos jau kopš bērnības - tēvs spēlējis garmošku un bungas, bet mamma dziedājusi. Skolas laikā viņa dziedājusi skolas korī un vokālajā ansamblī un darbojusies dramatiskajā kolektīvā.  Strādājot padomju saimniecībā "Briežuciems" dziedājusi vokālajā ansamblī. 1996. un 1997.gadā Elita sākusi piedalīties Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī.
No 2000.gada Elita dzied Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī. Ar kolektīvu piedalījusies vairākos festivālos "Baltica" un Dziesmu svētkos. Elitas un citu ansambļa sievu dziedājums ir ierakstīts un 2016.agdā iznācis diskā "Šķilbanu sīvas".
Elita Bukša ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām. Viņa tā dziedāja visu laiku, tikai Zane Šmite tradicionālās dziedāšanas nometnē bija iedrošinājusi un mudinājusi dziedāt drošāk. Tagad Elita ar Eviju Ločmeli ir tās, kuras ansamblī dzied ar pusbalsu.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
E.Bukša Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto); ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli


Raksta ID: 852
Atjaunināts: 20 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Bukša Elita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=852